31. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ

31. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ

Одрживост … прагматични оптимизам

26. март - 30. април 2009.

 Жири 31. Салона архитектуре

у саставу:

   Братислав Гаковић – председник (Велика Британија)
Зоран Абадић
Тања Дамљановић (САД)
Станко Гаковић (САД)
Сањин Грбић

доделио је следеће награде и признања:

GRAND PRIX САЛОНА

Биљани Цвејић и Милану Димитријевићу
са ауторским тимом: Катарина Вујанац, Марија Анђелић и Драгана Ћук
За хотел Townhouse 27 у ул. Маршала Бирјузова 56 и Топличин Венац 27 у Београду  (аутор изворног дела из 1929. је Здравко Ђурић)

За архитектонско остварење које је деликатна интервенција на постојећем, претходно изграђеном објекту, суочавајући се са баластом предуслова и препрека, задатих како физичким габаритом затеченог корпуса тако и ширим архитектонско-урбанистичким контекстом локације. У функционалном и обликовном смислу, на иновативан, складан и стилски транспонован начин ремоделован је постојећи објекат, стварајући значајан допринос визуелном идентитету градског језгра. Аутори су, у свом пројектантском поступку јасно ставили до знања да је реч о доградњи, недвосмислено постављајући линију између старог и новог, при том успостављајући аутентичан дијалог са наслеђеним архитектонским слојем међуратног периода.

Суочен са вишедеценијским проблемом нелегалних доградњи које су у једном тренутку измакле ван домашаја критеријума струке, жири је желео да истакне важност успешног савладавања задатка трансформације затечених објеката, њихове адаптације и доградње, што није само проблем који се јавља у нашој средини него и у свим светским метрополама.

Признање у категорији «Архитектура»

Јовану Сарићу и Ружици Сарић
за Стамбено пословни објекат у зони Розино 2 у Будви, Црна Гора

Нов и елегантан израз креиран је сведеним бројем транспонованих и осавремењених архитектонских елемената својствених медитеранској архитектури. Остварен је објекат високих естетских и функционалних домета, јасне и прецизне концепције, обликовно примерен месту и климату у коме се налази. Истиче се и вешта и одмерена употреба боје као интегралног елемента архитектонског језика. Објекат успоставља нове стандарде пројектовања, обликовања и изградње комерцијалних објеката у турстичким местима на мору.

Признање у категорији «Архитектура»

Горану Војводићу
и коауторима Гроздани Шишовић и Душану Радишићу
За управну зграду Porsche у Београду, Зрењанински пут 11

Користећи савремени пројектантски језик, савремене технологије и материјале, сведеним колоритом и формама ослобођеним непотребне декоративности, остварено је дело тектоничне и јасне форме беспрекорног просторног концепта у преплитању односа ентеријера и екстеријера, које високо подиже стандарде не само овог типа објеката.

Признање у категорији «Ентеријер»

Студиу Ремикс: Маја Видаковић, Марко Басаровски и Михајло Јурић
сарадник: Срђан Мандић
За Супермаркет концепт радњу у Вишњићевој ул. 10 у Београду.

За свежину и “заводљивост” која успева да се преклопи са грубошћу аутентичних метеријала “индустријског” наслеђа, ново у изразу.

Признање у категорији «Ентеријер»

Ивани Ковачевић и Ани Вељковић
За Студио, Трг републике 3 у Београду

За наизглед једноставан захват који недвосмислено указује да је креирање паметно осмишљеног стамбеног простора умеће, за одмерену употребу боје и сведеност форми и духовите детаље.

Признање у категорији «Гости Салона – дело у иностранству»

Маши Братуши, Џону Руану (John Ruane) и Лаву Братуши
За Е – под, доградњу и реконструкцију постојеће школе Бангор Еррис Натионал Счоол  у Бангору, Република Ирска

За решење примерено контексту, за доследност израза и скромност интервенције и ефектно коришћење боје и материјала

Признање у категорији «Архитектура»

Слободану Данку Селинкићу
За архитектуру поставке у Музеју „25 мај“ на 49. октобраском салону „Уметник грађанин уметница грађанка-контекстуалне уметничке праксе”, у Београду

За духовито коришћење постојећег објекта и креирање новог комплексног и занимљивог простора једноставним средствима, осећа се култура и одмереност израза и пројектантског поступка

Признање у категорији  «Публикације»

Урбанистичком заводу Београда
За Београд у мапама и плановима од 18. до 21. века
(уредник: Марта Вукотић Лазар)

За први систематски, несамерљиво велики, подухват сагледавања урбане генезе Београда који промовише домаћу средину и на светском плану.