43. дечји октобарски салон - Учење уметности - стварање уметности

43. дечји октобарски салон - Учење уметности - стварање уметности

Збирка дечје уметности (1958 – 2008)

01 - 23. октобар 2008.

Кустос изложбе: Ангелина Фолгић Корјак, музејски саветник
У Музеју примењене уметности у Београду, у Одсеку за образовање са збирком, већ пола века чува се колекција дечје примењене уметности. Збирка дечјих уметничких радова формирана је 1958. године, а први дечји радови из збирке настали су у Музеју на радионицама керамичког кружока.. Прикупљањем дечјих уметничких творевина насталих на керамичком кружоку започело је стварање колекције која је касније допуњавана радовима награђиваним на изложбама Дечјег октобарског салона, који је основан 1964. године и одржава се као годишња манифестација Музеја више од четири деценије.

Збирка дечје уметности Музеја примењене уметности садржи 900 уметничких радова деце од 5 до 15 година изведене различитим техникама примењене уметности. Радови у збирци имају карактеристичне садржаје који се односе на детињство, као што су породица, игре и играчке, животиње, другарство, приче и бића из маште, живот у природи (селу и граду), савремени догађаји, саобраћај, илустрације бајки, легенди и митова, историјски догађаји.
На изложби поводом 50 година Збирке дечје уметности биће представљен избор од 150 радова. Највећи број радова јесу индивидуални радови, али један сегмент збирке обухвата и колективне радове деце, што је специфичност ове збирке. Сви радови или највећи број њих је настао уз присуство педагога.

Најважнији критеријум за избор и награђивање радова је била аутентичност дечјег рада. Поступци упућивања у технике и разноврсне медије који су заступљени у традиционалној примењеној уметности као и иновације присутне у савременој уметничкој пракси сваки педагог је развијао према сопственом сензибилитету и у складу с наставним задацима школског програма.

Изванредна сарадња са ликовним педагозима у школама, који су махом школовани сликари, вајари, примењени уметници проширила је хоризонте и обухватила велику популацију младих како би племенито искуство с уметношћу пренели у одрасло доба задржавајући искру креативности за животне и стваралачке подухвате.