70 <i class='fas fa-forward'></i> – <i>70 година Музеја примењене уметности у Београду</i>

70 70 година Музеја примењене уметности у Београду

12. новембар 2020. - 28. април 2021.

70 70 година Музеја примењене уметности у Београду

Изложба је продужена до 28. априла 2021.

Музеј примењене уметности у Београду обележава 6. новембра 2020. године 70 година од свог оснивања. Музеј је основан 1950. године са специјализованим задатком да систематски штити, сакупља, научно обрађује, афирмише и публикује једну изванреду богату област српског културног наслеђа, првобитно историјског а касније и савременог, као што је то примењена уметност и дизајн. Обележавање седам деценија постојања и деловања Музеја протиче у контексту непредвиђених околности које је наметнула пандемија корона вирусом Covid19, и због којих Музеј није у могућности да организује уобичајено свечано отварање поводом Дана музеја. Изложба 70 – 70 година Музеја примењене уметности у Београду која је припремљена овим поводом биће отворена за посетиоце од четвртка 12. новембра 2020. у посебном режиму уз поштовање свих мера заштите.

Изложба 70 – 70 година Музеја примењене уметности у Београду базирана је превасходно на документарном материјалу преко кога се документује и историзује рад Музеја од оснивања 1950. године све до краја друге деценије XXI века. Као и многи други домаћи и светски музеји, Музеј примењене уметности је прошао неколико  различитих етапа развоја и деловања. Свака од етапа је, кроз одређени дискурс Музеја, одражавала сложене односе променљивих реалних пракси примењене уметности и дизајна, а у фону провокација из сфере културе, друштва и политике. На изложби је путем документарне грађе, везане пре свега за изложбену и програмску делатност, приказана историја Музеја, као и шири музеолошки и историјско-уметнички аспекти његовог деловања.

Изложба се састоји од два сегмента, документарног, под називом Документа и илустративног, под називом Музејски плакат. Први сегмент изложбе Документа приказује историјат и хронологију деловања Музеја. Кроз докуметновање негованог програмског идентитета и континуитета деловања Музеја током 70 година, показаће се широк дијапазон делатности, разнородност колекција, као и различите манифестације, изложбе, личности и догађаји. Други сегмент изложбе, Музејски плакат, састоји се од изабраних музејских плаката који, као веома индикативан и комуникативан вид графичког дизајна, уверљиво илуструју разнородну и разнолику делатност Музеја током 70 година постојања и рада.

Током трајања изложбе планиран је и посебан Догађај – концепт у оквиру концепта – презентација дизајнера недеље и предмета недеље на вебсајту Музеја и на изложби.

Реализација изложбеног сегмета Документа: мр Љиљана Милетић Абрамовић, директор Музеја и музејски саветник; Драгиња Маскарели, виши кустос; Миољуб Кушић, кустос и Срђан Ракоњац, документалиста, у сарадњи са кустосима Одељења уметничких збирки Музеја.

Кустос изложбеног сегмента Музејски плакат: Слободан Јовановић, виши кустос.

Визуелни идентитет изложбене поставке: Борут Вилд.

Организациони одбор прославе 70 година од оснивања Музеја примењене уметности чине: проф. Зоран Блажина, графички дизајнер;  проф. Зоран Булајић, архитекта, председник УО Музеја; проф. др Драган Булатовић, историчар уметности и музеолог; проф. Чедомир Васић, визуелни уметник; академик Милан Лојаница, архитекта; проф. др Миодраг Марковић, историчар уметности, дописни члан САНУ; мр Љиљана Милетић Абрамовић, историчар уметности, директор Музеја; Душан Миловановић, историчар уметности; Радмила Милосављевић, архитекта; Славимир Стојановић, графички дизајнер и Игор Тодоровић, модни креатор.

Избор плаката и фотографија

Плакат Музеј примењене уметности 9. XII 1951.

Радомир Стевић Рас, 1951.

Плакат Уметност у индустрији

Радомир Перица, 1961.

Плакат Београдски политички плакат 44–1974.

Александар Пајванчић ALEX, 1974.

Мис Југославије Никица Мариновић на модној ревији креатора Александра Јоксимовића и куће Центротекстил

Музеј примењене уметности, Београд, 22. децембар 1966.

Премијер Уједињеног Краљевства Маргарет Тачер на отварању изложбе Енглеско сребро

Музеј примењене уметности, Београд, 24. септембар 1980.