Анастас Јовановић  (1817-1899) – пионир примењене уметности и дизајна

Анастас Јовановић (1817-1899) – пионир примењене уметности и дизајна

Изложба поводом Дана Музеја примењене уметности

06. новембар 2017. - 31. јануар 2018.

Аутор каталога и изложбе: мр Јелена Пераћ, музејска саветница

Организатор: Музеј примењене уметности

 Свечано отварање: понедељак, 6. новембар 2017. у 19:00

Прославу Дана музеја (6. новембар), Музеј примењене уметности је ове године посветио обележавању великог јубилеја – 200 година од рођења Анастаса Јовановића, једног од пионира примењене уметности у Србији. Тим поводом, у Музеју ће од 6. новембра 2017. до 31. јануара 2018. године, бити одржана изложба Анастас Јовановић (18171899) – пионир примењене уметности и дизајна, чији је аутор мр Јелена Пераћ, музејски саветник.

По обиму и квалитету уметничког рада и интересовања, и иновативном деловању на више поља визуелне културе и уметности, Јовановић представља изузетну личност српске културе XIX века. У оквирима српске уметности XIX века, Јовановић је остварио пионирску делатност у неколико области визуелног изражавања које припадају домену примењене уметности и дизајна. Поред фотографије и литографије, пионирски карактер има и његова делатност на изради нацрта за декоративне предмете намењене сакралној и профаној употреби. Најобимније колекције таквих нацрта данас се чувају у Музеју примењене уметности у Београду и у Галерији Матице српске у Новом Саду. Овом приликом их, после пет деценија поново представљамо јавности као јединствену целину.

Нацрти су датовани у широки временски период Јовановићевог живота и рада у Бечу, од завршетка Академије 1846. године до повратка у Београд 1858. године и везују се за деловање његове уметничке радионице у овом граду. Сви нацрти изведени су у духу актуелних стилских концепција у аустријском и средњоевропском уметничком занатству средине XIX века. Мањи број нацрта рађен је у стилу класицизма, односно бидермајера, а преовлађују комбинације бидермајера и елемената другог рококоа, као и нацрти у стилу другог рококоа.

Иако предмети изведени по Јовановићевим нацртима нису сачувани, њихова структура упућује на идентитет могућих поручилаца. Према начину обраде, примењеним стилским елементима и материјалу у коме је требало да буду израђени, предмети на Јовановићевим нацртима припадају истом типу луксузних објеката иностране провенијенције који су путем поруџбина и увоза стизали у Србију током XIX века. Када су у питању порекло и намена нацрта, могућим се чине две претпоставке. Прва је да су Јовановићеви нацрти представљали решења за предмете који су се, према поруџбини, израђивали (или је требало да се израђују) у радионицама Јовановићевих сарадника – уметничких занатлија у Бечу. Друга претпоставка је да су нацрти настали с намером да послуже као илустрације за каталог радионице, било да су у питању цртежи готових предмета или нацрти за предмете који се могу израдити по наруџбини.

Јовановићеви нацрти имају блиске аналогије у предметима европског порекла из тога времена, сачуваним у музејским колекцијама у Србији и иностранству. У том контексту, на изложби ће бити приказани и сребрни артефакти европске провенијенције, из колекције Музеја примењене уметности у Београду. Као компаративни материјал, они илуструју стилске и формалне паралеле између предмета који су од средине и током друге половине XIX века из европских центара, а претежно из Аустријског царства, стизали у Кнежевину Србију и у рубне области царства, и оних које је дизајнирао Анастас Јовановић.

Било да су заиста реализовани или да је за то само постојала намера, нацрти Анастаса Јовановића за декоративне употребне предмете могу се сматрати првим и јединственим дизајнерским решењима у оквирима српске уметности XIX века. Познавање савремених уметничких и стилских тенденција Јовановић је путем своје уметничке делатности и као консултант или непосредни набављач сличних премета у Бечу преносио и у српску средину, утичући на формирање укуса и обликовање грађанске културе.

Избор радова

Нацрт за самовар

МПУ, инв. бр. 6439

Нацрт за прибор за јаја

МПУ, инв. бр. 6451

Нацрт за свећњак

МПУ, инв. бр. 6433

Нацрт за две фотеље и канделабар

МПУ, инв. бр. 6429

Нацрт за чајник

МПУ, инв. бр. 6442

Нацрт за бомбонијеру

МПУ, инв. бр. 6452

Прибор за чај

МПУ, инв. бр. 16022

Бомбонијера

МПУ, инв. бр. 6003

Свећњак

МПУ, инв. бр. 16017

Отварање изложбе

Аутор фотографија: Веселин Милуновић