"Bibliofilska izdanja na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, predmet Grafika knjige 1964-2010"

Prateća izložba Međunarodnog bijenala ilustracije Zlatno pero Beograda 2011.

10 - 25. novembar 2011.

Galerija „Anastas“ MPU
Autor izložbe: Jugoslav Vlahović, profesor na Odseku Primenjene grafike FPU
Kustos izložbe: Slobodan Jovanović, Odsek za savremenu primenjenu umetnost MPU
„Bibliofilska izdanja na FPU, 1964-2010“ je izložba i istoimena knjiga koju je priredio profesor FPU Jugoslav Vlahović, a dizajnirala diplomac Tijana Bogosavljević. Ona predstavlja skoro sva bibliofilska izdanja na predmetu Grafika knjige tokom skoro pola veka delatnosti. Predmet je ustanovio prof. Bogdan Kršić 1964. i vodio ga do penzionisanja 1997. kada ga je nasledio prof. Vlahović. Preko 300 knjiga sa kojima su studenti diplomirali danas predstavljaju jedinstvenu biblioteku, zaokruženu celinu, gde su se na kreativan način stapala sva znanja stečena tokom studija primenjene grafike, pre svega iz oblasti grafike, ilustracije i tipografije, a u novije vreme i fotografije.
Bibliofilska izdanja su ručno štampane knjige u ograničenom tiražu, najčešće od 5 do 20 primeraka u uslovima fakultetske i grafičke radionice, poslednjih godina i digitalno. Mali tiraž ne obezbeđuje automatski značenje bibliofilije već je rezultat dugotrajnog autorskog rada. Tako su na FPU tokom decenija diplomirali brojni značajni primenjeni umetnici (ilustratori, grafičari i grafički dizajneri): Dušan Petričić, Predrag Nešković, Dobri Stojanović, Jugoslav Vlahović, Miloš Majstorović, Rastko Ćirić, Ilija Knežević, Branislav Fotić, Daniela Fulgosi, Budimir Dimitrijević, Marija Grafovac, Jana i Igor Oršolić, Isidora Nikolić, Vladimir Lalić i drugi. Šodno prirodi svoga posla, oni delaju u drugom planu, ali su u svom kreativnom radu izuzetno važni za likovnu kulturu, obrazovanje i kvalitet života savremenog čoveka.

„Misliti grafički“ bila je jedinstvena metoda prof. Kršića kojom je osposobljavao poklonike umetnosti multioriginala da se jedanako dobro snalaze i u tzv. slobodnoj grafici kao i u primenjenoj, gde važe druga pravila i ograničenja. Tako pripremljeni, njegovi studenti su se po završetku školovanja sa potrebnim znanjem upuštali u lavirinte stvaralaštva primenjujući naučeno na milionima primeraka izdavačke industrije i štampe ili u umetničkim galerijama. I Kršićev naslednik, prof. Jugoslav Vlahović drži se istih principa, ali osavremenjenih novim, digitalnim tehnologijama, a u knjizi kaže: „Primenjeni grafičar i dizajner knjiga mora biti ličnost specifične likovne i grafičke kulture, sposoban da, i od jedne reči, naslova knjige na primer, napravi malu grafičku simfoniju ili jednom ilustracijom objasni hiljade napisanih reči. A uz to, u svemu tome pronađe sopstveni pristup i prepoznatljiv stil što je i neprestani cilj svakog umetnika“.

Kako je knjiga jedina štampana stvar napravljena da traje, svi predstavljeni autori osposobljeni su da stručno i privlačno oblikuju i realizuju likovno-grafičke celine namenjene i najširem sloju korisnika. Ekskluzivnost ovakvih izdanja, međutim, daju im posebnu vrednost i kvalitet. Kako je sačuvano skoro sve što je do sada odštampano na FPU, ova, i za svetske prilike retka kolekcija, predstavlja izuzetno zanimljiv materijal i dokument o važnim rezultatima jedne dobro programirane škole koja je u novim uslovima zadržala najviši nivo.
Sama reč bibliofilija potiče od grčkog biblion-knjiga i philia-ljubav, dakle ljubav prema knjigama, što se odnosi i na kolekcionare, a ne samo kreatore. Zato se u poslednje vreme u svetu (pogotovo na Internetu) odomaćio izraz Artists’ books, (knjige umetnika) koji međutim, podrazumeva ne samo štampane već i unikatne knjige.

Jugoslav Vlahović, 1974.

Bibliofilija na FPU, 1964 - 2010.

Igor Oršolić, 2003.

Jakša Vlahović, 2001.

Jugoslav Vlahović, FPU

Milan Pavlović, 1995

Milena Đorđević, 2006.

Otvaranje izložbe

Otvaranje izložbe