ДизајнУМ3

ДизајнУМ3

26 - 30. мај 2015.

Организатор: др проф. Ненад Перић, декан Факултета дигиталних уметности

Музеј примењене уметности, Галерија Жад

 ДизајнУМ3

ДизајнУМ3 – је трећа годишња изложба најбољих радова студената Факултета дигиталних уметности Универзитета Метрополитан.

На изложби ће бити заступљени одабрани радови свих смерова ФДУ (Графички дизајн, Дизајн интерактивних медија и Модни дизајн). У простору Музеја примењене уметности биће изложено преко сто радова урађених различитим техникама, традиционалним и савременим, који треба на прави начин да асимилирају различите правце стваралачког промишљања наведених смерова.

Универзитет Метрополитан има изражену тенденцију промовисања савремених уметничких концепта својих студената и ова изложба је још један искорак у том правцу.