Лариса Ацков / Духови земље

Лариса Ацков / Духови земље

Керамичка просторна инсталација

03 - 25. септембар 2010.

Изложба се одржава у оквиру Салона савремене примењене уметности МПУ 

Изложбу ће отворити Биљана Вукотић, виши кустос МПУ

Лариса Ацков (1971) припада млађој генерацији српских керамичарки из које се издваја – с једне стране дефинисаним естетским системом вредности и медијском мобилношћу, с друге стране сувереним владањем керамичким материјалом, уз чију помоћ ствара дела која шаљу јединствену визуелну и структурну поруку. Самосталном изложбом »Духови земље«, уметница заокружује свој досадашњи опус, започет првом изложбом Сусрет из 2000. године, истовремено нас уводећи у своја нова артикулисана ликовна и визуелна истраживања. Од 2000. године приредила је 12 самосталних изложби у Београду, Торонту и Панчеву. Добитница је значајних признања и награда, међу којима издвајамо Велику награду XIII тријенала керамике 2009. године. Живи и ради у Панчеву.

Изложба Ларисе Ацков Духови земље подразумева подну и зидну керамичку инсталацију која се састоји из више делова – већих скулптура и паноа, који сваки за себе егзистирају као самосталне целине. Њиховим међусобним комбиновањем настаје јединствена и непоновљива инсталација која формира различите ликовне целине, симболичке призоре. Централни део сваког сегмента сложене вишезначне композиције испуњен је имагинарном визијом особеног микрокосмоса, којим доминирају пејзажи испуњени представама анђела и духова. Овај модел инсталација настаје у интерактивном односу с простором у коме су изложене, што је истовремено и чин уметничког перформанса. Уметница каже „сви елементи, које често насумице вадим из бројних кутија, немајући тачан увид у њихову количину, у комадиће се слажу у целину…“, без премишљања, планирања, а резултат је логичан и до детаља испројектован.

Кустос изложбе Биљана Вукотић у тексту каталога уочава да:«Искорак из уобичајене праксе Ларисе Ацков настаје у примени конкретног визуелног знака или структуре знакова урбаног и индустријског окружења. На овим паноима изнад постојећих хемијских и нуклеарних постројења, које данас шире еколошко загађење, лебде анђели забринути за људску судбину, попут оних из филма „Небо над Берлином“, Вима Вендерса. У радовима из овог циклуса уочљива је промена уобичајеног иконографског модела анђела који су сада приказани као људи с уочљивом назнаком полне припадности.«
У специфичној заокруженој структури подне инсталације Духови земље меки порцелан, теракота, енгоба, у завршној фази стварања у изложбеном простору Музеја примењене уметности већ формирани делићи и фигуре граде целовите симболичке целине: Микронаут, Геобиологија, Маја, Дрвосвет, који су пешчаном подлогом обједињени у јасне целине. Естетизоване форме изразито личних остварења Ларисе Ацков испуњене су интимним садржајима. У њиховом обликовању служи се поступком којим у већој мери користи логику обликовања слике и боје него логику традиционалног медија скулптуре.

Геобиологија I

2006 меки порцелан и црвена глина бојена енгобом, са глазираним елементима и детаљима на пешчаној подлози, 450 x 350 cm, детаљ

Геобиологија I

2006 меки порцелан и црвена глина бојена енгобом, са глазираним елементима и детаљима на пешчаној подлози, 450 x 350 cm, детаљ

Геобиологија II

2006 меки порцелан и црвена глина бојена енгобом, са глазираним елементима и детаљима на пешчаној подлози, 500 x 400 cm.

Геобиологија II

2006 меки порцелан и црвена глина бојена енгобом, са глазираним елементима и детаљима на пешчаној подлози, 500 x 400 cm. детаљ

Маyа

2009 меки порцелан и црвена глина бојена енгобом, са глазираним елементима и детаљима на пешчаној подлози, 400 x 400 cm, детаљ

Микронаут

2010 меки порцелан и црвена глина бојена енгобом, са глазираним елементима и детаљима на пешчаној подлози, 450 x 450 cm, детаљ

Микронаут

2010

Микронаут

2010 детаљ

Поздрав

2007 порцелан, сито штампа, енгоба, 18 x 24,5 cm Власништво Музеја примењене уметности, инв. бр. 23124

Изнад водене пустиње

2007 порцелан, сито штампа, енгоба, 17,5 x 26,5 cm, Власништво Музеја примењене уметности, инв. бр. 23124

Призор I

2009 порцелан, ситоштампа, енгоба, 37 x 27 cm, Власништво Музеја примењене уметности, инв. бр. 23706, Велика награда 13. тријенала керамике, Београд - Суботица, 2009

Призор II

2009 порцелан, ситоштампа, енгоба, 37 x 27 cm, Власништво Музеја примењене уметности, инв. бр. 23706, Велика награда 13. тријенала керамике, Београд - Суботица, 2009

Запис на длану

2007 порцелан, ситоштампа, енгоба, 20 x 18 cm, Власништво Музеја примењене уметности, инв. бр. 23124

Испред фабрике

2007 порцелан, ситоштампа, енгоба, 18 x 12 cm, Власништво Музеја примењене уметности, инв. бр. 23124

Разговор

2007 порцелан, ситоштампа, енгоба, 27 x 20 cm, Власништво Музеја примењене уметности, инв. бр. 23124

Нуклеарна централа

2008 порцелан, ситоштампа, енгоба, 26 x 20 cm

Из циклуса Опомена,

2010 комбинована техника (сито штампа, осликана керамика), 18 x 12 cm сваки

Из циклуса Летови,

2010 комбинована техника (сито штампа, осликана керамика), 18 x 12 cm сваки

Приче о духовима

2006 комбинована техника, цртеж и урез, 15 x 11 cm сваки

Одавање поште реци Тамиш

2008 Перформанс

Одавање поште реци Тамиш

2008 Перформанс