ОВО МОРА ДА ЈЕ ТО МЕСТО

ОВО МОРА ДА ЈЕ ТО МЕСТО

Дизајн вишенаменске јединице микро архитектуре као подршка друштвено одговорним пројектима

21 - 25. март 2023.

ОВО МОРА ДА ЈЕ ТО МЕСТО
Дизајн вишенаменске јединице микро архитектуре као подршка друштвено одговорним пројектима

Докторски уметнички пројекат

Отварање изложбе: уторак, 21. март 2023. у 19 часова

Кандидат: мр Тијана Секулић, ван. проф. Факултета примењених уметности, Београд

Ментор: Ранко Бочина, ред. проф. Факултета примењених уметности, Београд

Одсек унутрашња архитектура и дизајн намештаја.

Координатор: Милица Цукић, музејска саветница МПУ

Организатори: МПУ и ФПУ

 

Предмет докторског уметничког пројекта мр Тијане Секулић је дизајн мобилнe вишенаменске јединице у форми микро-објекта који својим утилитарним карактером, служи као ресурс интегрисан у пројектима који подстичу разне облике социјалног активизма.

Циљ пројекта је обликовање вишенаменског објекта, који делује као микро-социјална платформа за остваривање друштвено одговорних иницијатива. Акценат је стављен на разматрање потреба људи који припадају маргинализованим, друштвено осетљивим групама, и примени дизајна у циљу унапређења животних услова.

На изложби под називом „Ово мора да је то место“ мр Тијана Секулић приказује развој процеса идејног и практичног истраживања обликовних и просторних решења микро-објеката, кроз усложњавање, надовезивање и надоградњу функционалних елемената. Просторна и наменска типологија објеката може се мењати у димензијама, проширити са додатним елементима, повећати или смањити по истом конструктивном и обликовном обрасцу, градећи различите просторне јединице. Објекти су осмишљени у форми архетипског облика куће, симболизујући заштићени простор или уточиште.

Овим пројектом истражује се однос форме и функције у ограниченом, дефинисаном простору, као и променљивост саме јединице у зависности од будућих сценарија, могућих активности, разматраних у домену дизајна, у циљу развијања и задовољавања потреба маргинализованих, друштвено осетљивих група, као будућих корисника објеката.

БИОГРАФИЈА

Тијана Секулић (Београд, 1969.) дипломирала је на Факултету примењених уметности у Београду. Магистрирала је на истом факултету, на Одсеку за дизајн ентеријера и намештаја. Своју професионалну каријеру гради на матичном Факултету где је запослена од 2002. године. Сада је у звању ванредног професора на Oдсеку унутрашња архитектура и дизајн намештаја, на групи предмета из области Дизајн намештаја.

Области деловања мр Тијане Секулић су дизајн намештаја, унутрашња архитектура и урбани дизајн. Аутор је и коаутор већег броја реализованих пројеката, као и тематских изложби и радионица које промовишу рад Одсека унутрашња архитектура и дизајн намештаја.