„ПОГЛЕД НА НАСЛОВНУ СТРАНУ 1945-1980“

„ПОГЛЕД НА НАСЛОВНУ СТРАНУ 1945-1980“

07 - 30. јун 2012.

Ауторка изложбе: мр Андријана Ристић, кустоскиња МПУ
Изложба се састоји од око 130 дигиталних принтова фотографија, објављених на насловним странама угледних и високотиражних часописа: Дуга, Илустрована Политика, НИН, Жена данас, Практична жена, Базар, Чик, Темпо и Спорт и свет. Насловне стране ових часописа представљају визуелна сведочанства о догађајима и променама у друштвеном, културном и политичком животу престонице, али и могућност за сагледавање једног од модела емитовања масовних порука. Истовремено, то је покушај да се временски период од 1945. до 1980. године сагледа као период социјалистичке популарне културе, која је до 1953. представљала део сложеног система социјалистичке пропаганде, да би се током педесетих година развила у нови културни модел.
Осим радија, касније и телевизије, ови часописи су били главни прозор у свет. Преко њих се може пратити свакодневица, али и маркирати неколико доминантних појава. Насловне стране часописа с краја 40-их и почетка 50-их година XX века оличавале су задату радост и оптимизам новог човека, кога у 60-им замењују прве звезде популарне културе. Промене поимања жене и сексуалности, преобликовање револуционарне традиције и односа према култу Јосипа Броза Тита, као и продор спортских и музичких садржаја обележиће насловне стране у наредним деценијама. Изложба је утемељена у детаљно проученим историјским околностима, као и друштвеним процесима који су мењали културне обрасце. Тиме је остварен пионирски допринос у истраживању ове врсте грађе, али и значајан допринос широј интерпретацији културне историје послератне епохе. Географско ограничење истраживања на Београд условљено је чињеницом што је главни град тадашње Југославије представљао огледало развојне оријентације читаве земље, док хронолошки оквир гради заокружену временску целину, обележену политичком владавином Јосипа Броза Тита.

Насловне стране ће бити изложене у три хронолошка сегмента: уводни период (између два светска рата), период обнове и изградње и период самоуправљања, односно успона популарне културе.
Посебан значај ове изложбе огледа се у анализи масовне културе неодвојиво од социјалног контекста у коме настаје. Отварањем и одговарањем на бројна питања, која излазе изван строгих домена формално-стилске интерпретације визуелних медија, даје се ново, шире вредновање културе и уметности периода 1945-1980, посебно оне ”популарног” карактера.
Пројекат ће бити реализован као тематска изложба са програмом стручних вођења и радионица израде часописа за децу предшколског и школског узраста. Намењен је стручној и широј јавности, различите генерацијске припадности, с обзиром на то да се бави периодом и темама, историјски довољно блиским да их препознамо, али и довољно удаљеним да им приђемо, анализирајући их из перспективе искустава и сазнања данашњице.