Рез

Рез

Докторска изложба Мине Радовић

14 - 20. фебруар 2018.

Отварање:  среда, 14. фебруар 2018. године у 19 часова

Кандидат: Мина Радовић

Ментор: ред. проф. Марко Лађушић, ФПУ

Галерија Жад Музеја примењене уметности

Рез је Интерактивна видео инсталација Мине Радовић у оквиру Докторског уметничког пројекта „Конструкт тела у постмодерној парадигми“.

Изложба (презентација видео рада)  је реализована  у сарадњи Центра за интердисциплинарне студије Универзитета уметности у Београду, у оквиру програма Дигитална уметност и Факултета примењених уметности уз помоћ ментора, редовног професора др. ум. Александра Давића  и  члана комисије за одбрану докторског уметничког пројекта, редовног професора Марка Лађушића ( концепција поставке и реализација  рада у простору).

Видео омогућава континуитет процеса. За разлику од филма, овај медиј нуди слободу израза  ван хронолошких образаца.

Докторски уметнички пројекат Мине Радовић „Конструкт тела у постмодерној парадигми“ је у својој основи интердисциплинаран, мултимедијалан, са сложеним продукцијским захтевима.

У оквиру пројекта ова уметница реализовала је и интерактивну видео инсалацију РЕЗ.

РЕЗ, повод за видео рад је личан став уметнице, критика, реакција на систем вредности који веома добро познаје. Шокирана савременим корпоративним односом човека и производа који прераста у јединство, исто. То, исто, је систем вредности и особина коју људско биће треба да садржи, вештачки, имплантирано, и то не као протезу због проблема инвалидитета или недостатка зуба, већ као наметнути визуални садржај пожељних пропорција или боја. Тело постаје платформа на коју се додају или одузимају масе, као у вајању. У тежњи ка рекламном идеалу, каталошки се разрађују детаљи и у свему томе се ствара огромно манипулативно тржиште базирано на елементарној људској слабости, недостатку самопоштовања.

Инсталација РЕЗ је реакција, „лагано пропадање у слободу“! Убистством слободе добијамо невероватну матрицу правила која нас бацају далеко од људске савести, а уметница изненађујуће снажно гуши тај наметнути поглед у естетску превару снагом своје природе од које никада није ни могла да оде.

(Из текста Марка Лађушића, ред. професора ФПУ)