"шкарт: полувреме"

Изложба уметничке групе

09 - 26. октобар 2012.

Музеј примењене уметности, Београд
Кустос изложбе: Слободан Јовановић, кустос Музеја примењене уметности
Током протеклих двадесетак година, Групу „шкарт“ чине архитекте-дизајнери Ђорђе Балзамовић Жоле и Драган Протић Прота, уз повремено учешће разних уметника, колега, познаника, занатлија или песника-аматера. Њихова уметност настаје на границама активизма, поезије, музике, архитектуре, ликовне и примењене уметности. Широко поље деловања омогућава члановима групе „друштвену производњу простора“, тј. јединствен утицај на друштво у којем делују, у систему уметности или потпуно ван њега. Деловање Групе „шкарт“ у урбаном окружењу, као и у забаченим срединама, показује храброст и инвентивност, уз одређену дозу луцидности и активистичког хумора, који су састојци тежњи овог колектива да се на духовит и аналитички начин позабави неким питањима савременог друштва. Сарадња, игра и толеранција основне су одлике уметничког креда Групе „шкарт“, који ће током октобра ове године представити ретроспективу својих мање познатих радова у Музеју примењене уметности у Београду. На изложби шкарт: полувреме имамо прилику да видимо неке радове који у Београду никад нису приказани, као и неке који су скоро заборављени.

Активност Групе „шкарт“ током деведесетих година XX века креће се од дизајна књига, ка перформансима и акцијама: читање туђе поезије на фестивалима поезије у Југославији, извођење архитектонске химне Арматура, дељење „примењене поезије“ Туга, бонова за осећања и пројекта Твоје говно – твоја одговорност на пијацама, улицама и испред супермаркета… Почетком XXI века, шкартовци ангажују самохране мајке за рад на везу Нове куварице, организују отворени музички колектив за неслухисте и слухисте „Хоркешкарта“ и експериментални музички колектив „Проба“… Последњих година баве се организацијом тренинга активне поезије Песничење, архитектуром неуравнотежених клацкалица и ходалица мобиљкама, закључно са „уметничком окупацијом“ музеја у пројекту Домузеј.

На изложби шкарт: полувреме у МПУ представљен је пресек ових активности Групе „Шкарт“. Поред тога, шкартовци организују радионице и једнодневно учешће група које сарађују са њима: „Електрана“ (Панчево), „АКТО“ (Битољ), „Радионица 301“, „Каркатаг“ „Иглене уши“ (Београд)…

изложба без отварања, започета једног обичног уторка, без позивница и прозивница, наставља свој програм:
свакодневно (уторак, среда, четвртак, петак – 23. 24. 25. 26. октобар 2012):
18h – шкарт представља шкарт: вођење кроз изложбу;
19h – шкарт-видео-документација: пројекција и разговор са гостом вечери;
20h – „балконски ратови“ : читање поезије са балкона Музеја

 

Више о групи „шкарт“ можете погледати на сајту  www.skart.rs