високо Е

високо Е

Изложба студената Високе школе ликовних и примењенеих студија струковних студија, Београд

21. фебруар - 01. март 2014.

Проф. др Ивана Кроња, филмолог

Простор и време у авангардном филму (радионица)

27. фебруар 2014, 12 – 16 часова

Мастерклас радионица Простор и време у авангардном филму упознаће полазнике најпре са основним конвенцијама филмске нарације и визуелног стила, обухватајући период од реализма до експресионизма. За разлику од преовлађујуће реалистичке конвенције и континуалне монтаже у документарном и играном филму, канонска филмска авангарда двадесетих и тридесетих година XX века, и неоавагарда (и њене варијанте) након Другог светског рата, развијају алтернативне конвенције филмског простора и времена, оличене у симболичком и ониричком простору, преображеном времену и дисконтинуалној монтажи.

Ови данас класични филмски експерименти на пољу уметничке авангарде снажно су утицали на савремени експериментални филм и видео. Посебна пажња биће посвећена надреализму, Дади и психодрамском филму и ауторима Жану Коктоу, Маји Дерен и Кенету Енгру.