ЖИГ ВРЕМЕНА: ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ АНДРЕЈЕ МИЛЕНКОВИЋА

ЖИГ ВРЕМЕНА: ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ АНДРЕЈЕ МИЛЕНКОВИЋА

06. новембар - 13. децембар 2023.

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НА ИЗЛОЖБИ „ЖИГ ВРЕМЕНА“

Графичка комуникација

15.11.2023. у 12:00, учесници ОШ „Јосиф Панчић“, Београд