ОДСЕК ЗА ЕДУКАЦИЈУ

 ДЕЧЈИ ОКТОБАРСКИ САЛОН

Основан 1964. године, као редовна годишња смотра резултата ликовног образовања ученика београдских основних школа, Дечји октобарски салон је постао традиционална манифестација Музеја примењене уметности у Београду, која негује разноврсне видове дечје примењене уметности. Ова изложба основана је са циљем да се помогне развој наставе у основној школи обогаћивањем садржаја из области примењене уметности. Прихватањем знања, одговарајућих метода и технолошких поступака, који се користе у дисциплинама примењене уметности (керамика, текстил, илустрација, сценски и графички дизајн) требало је унапредити и обогатити наставу ликовне културе, претежно засноване на класичним теоријама цртања и сликања. Изложба у Музеју служи за проверу резултата, продор савремених искустава и њихово прихватање у школској пракси. Својим деловањем у области примењене уметности и образовања, Дечји салон је утицао на бројне генерације деце, која су, преко изложби и креативних програма, остварила жив сусрет са уметношћу. У збирци Музеја чувају се најуспешнији радови даровите деце, награђивани на годишњим изложбама. Сакупљени током тридесет осам година постојања манифестације, као примери изворне дечје креације и успешно реализоване наставе ликовне културе у школи, они представљају постигнуте културне вредности које могу послужити за различита упоредна истраживања, музеолошку и образовну делатност.