Прашко квадријенале сценског дизајна и сценског простора 2019 – Миа Давид

JuliJa, Nina Džuver, po drami Gospođica Julija Augusta Strindberga

Mia David

JuliJa, Nina Džuver, po drami Gospođica Julija Augusta Strindberga

Mia David

JuliJa, Nina Džuver, po drami Gospođica Julija Augusta Strindberga

Mia David

01 Ime autora / podnosilac prijave:

Mia David

02 Uloga/kategorija:

Scenografija / dizajn scene

03 Naziv projekta:

JuliJa, Nina Džuver, po drami Gospođica Julija Augusta Strindberga

04 Opis (do 50 reči):

Rad je prostorna instalacija koja služi kao prostor igre u autorskom projektu JuliJa Mirjane Karanović, rađenom po motivima drame Gospođica Julija. Prostor je kuća/kavez, sigurno mesto i zatvor, mesto fizičkog i psihičkog obračuna sa sobom, društvenim i kulturnim kontekstom.

05 Impresum (produkcija, mesto, godina, ostatak autorskog tima):

Fond „Heartefact“, Bitef teatar, Beograd, 2017; režija: Mirjana Karanović; koreografija: Sonja Vukićević; asistent režije: Damjan Kecojević; scenografija: Mia David; dizajn kostima: Zora Mojsilović; muzika: Draško Adžić; dizajn svetla: DjuraLight

06 Fotografija:

Mia David

07 Biografija (do 100 reči):

Mia David je rođena 1974. godine u Beogradu. Diplomirala je na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i magistrirala i doktorirala na Grupi za scenski dizajn Univerziteta umetnosti u Beogradu. Autor je projekata iz oblasti arhitekture, dizajna, scenografije i umetnosti, kao i tekstova, radio i video emisija za različite medije. Kustos je nacionalne postavke Srbije na Praškom kvadrijenalu 2015. godine, kada je kao deo tima dobila Zlatnu medalju za uspostavljanje dijaloga. Osnivač je i glavni urednik magazina Kvart, i jedan od osnivača organizacije „Blokovi“. Predavala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i bila vršilac dužnosti direktora Kulturnog centra Beograda. Vodi Galeriju „Navigator“; docent je na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.