Тим

УПРАВА

ДИРЕКТОР: мср Биљана Јотић, историчарка уметности, кустоскиња;

УПРАВНИ ОДБОР: Игор Тодоровић, дипл. дизајнер, председник; др Стеван Мартиновић, историчар уметности, члан; Јелена Зорић, дипл. керамичарка, чланица; Снежана Рожнов, извршна директорка ДДОР Нови Сад, чланица, и мр Бојана Поповић, музејска саветница MПУ, чланица.

upravniodbor@mpu.rs

НАДЗОРНИ ОДБОР: Драган Савић, дипл. менаџер из Новог Сада, в. д. председника; Марија Лукић, дипл. правница, чланица; Јелена Пераћ, музејска саветница МПУ, чланица

nadzorniodbor@mpu.rs

ЗАПОСЛЕНИ

Слободан Јовановић, виши кустос, Збирка савремене примењене уметности и дизајна, руководилац Одељења уметничких збирки, slobodan.jovanovic@mpu.rs

Мила Гајић, виша кустоскиња, Збирка метала и накита, mila.gajic@mpu.rs

мср Ана Самарџић, кустоскиња, Збирка намештаја, ana.samardzic@mpu.rs

мср Јелена Вукадиновић, кустоскиња, Збирка керамике, стакла и порцелана, jelena.vukadinovic@mpu.rs

Драгиња Маскарели, музејска саветница, Збирка текстила и костима, draginja.maskareli@mpu.rs

мр Јелена Пераћ, музејска саветница, Збирка фотографије, примењене графике и уметничке обраде књига, jelena.perac@mpu.rs

мр Бојана Поповић, музејска саветница, Збирка савремене примењене уметности и дизајна, bojana.popovic@mpu.rs

Јелена Поповић, виша кустоскиња, Збирка савремене примењене уметности и дизајна, jelena.popovic@mpu.rs

др Слободан Јовић, архитекта, Збирка архитектуре, урбанизма и архитектонског дизајна, slobodan.jovic@mpu.rs

мр Милица Цукић, музејска саветница, Стална поставка, milica.cukic@mpu.rs

Милан Андрић, виши конзерватор за дрво, руководилац Одељења специјализованих послова, milan.andric@mpu.rs

мср Бојана Волаш, конзерваторка текстила, bojana.volas@mpu.rs

Ана Шћепановић, координатор, ana.scepanovic@mpu.rs

мср Миољуб Кушић, кустос у документацији, mioljub.kusic@mpu.rs

Ивана Милинковић, кустоскиња у документацији, ivana.milinkovic@mpu.rs

мср Марина Ракић, историчарка уметности и библиотекарка, marina.rakic@mpu.rs

Леа Зеи, едукаторка, ликовни педагог и виши водич, lea.zei@mpu.rs

Дејана Цветковић, дизајнерка, dejana.cvetkovic@mpu.rs

Дејан Николић, информатичар, dejan.nikolic@mpu.rs