Tim

UPRAVA

DIREKTOR: msr Biljana Jotić, istoričarka umetnosti, kustoskinja;

UPRAVNI ODBOR: Igor Todorović, dipl. dizajner, predsednik; dr Stevan Martinović, istoričar umetnosti, član; Jelena Zorić, dipl. keramičarka, članica; Snežana Rožnov, izvršna direktorka DDOR Novi Sad, članica, i mr Bojana Popović, muzejska savetnica MPU, članica.

upravniodbor@mpu.rs

NADZORNI ODBOR: Dragan Savić, dipl. menadžer iz Novog Sada, v. d. predsednika; Marija Lukić, dipl. pravnica, članica; Jelena Perać, muzejska savetnica MPU, članica

nadzorniodbor@mpu.rs

ZAPOSLENI

Slobodan Jovanović, viši kustos, Zbirka savremene primenjene umetnosti i dizajna, rukovodilac Odeljenja umetničkih zbirki, slobodan.jovanovic@mpu.rs

Mila Gajić, viša kustoskinja, Zbirka metala i nakita, mila.gajic@mpu.rs

msr Ana Samardžić, kustoskinja, Zbirka nameštaja, ana.samardzic@mpu.rs

msr Jelena Vukadinović, kustoskinja, Zbirka keramike, stakla i porcelana, jelena.vukadinovic@mpu.rs

Draginja Maskareli, muzejska savetnica, Zbirka tekstila i kostima, draginja.maskareli@mpu.rs

mr Jelena Perać, muzejska savetnica, Zbirka fotografije, primenjene grafike i umetničke obrade knjiga, jelena.perac@mpu.rs

mr Bojana Popović, muzejska savetnica, Zbirka savremene primenjene umetnosti i dizajna, bojana.popovic@mpu.rs

Jelena Popović, viša kustoskinja, Zbirka savremene primenjene umetnosti i dizajna, jelena.popovic@mpu.rs

dr Slobodan Jović, arhitekta, Zbirka arhitekture, urbanizma i arhitektonskog dizajna, slobodan.jovic@mpu.rs

mr Milica Cukić, muzejska savetnica, Stalna postavka, milica.cukic@mpu.rs

Milan Andrić, viši konzervator za drvo, rukovodilac Odeljenja specijalizovanih poslova, milan.andric@mpu.rs

msr Bojana Volaš, konzervatorka tekstila, bojana.volas@mpu.rs

Ana Šćepanović, koordinator, ana.scepanovic@mpu.rs

msr Mioljub Kušić, kustos u dokumentaciji, mioljub.kusic@mpu.rs

Ivana Milinković, kustoskinja u dokumentaciji, ivana.milinkovic@mpu.rs

msr Marina Rakić, istoričarka umetnosti i bibliotekarka, marina.rakic@mpu.rs

Lea Zei, edukatorka, likovni pedagog i viši vodič, lea.zei@mpu.rs

Dejana Cvetković, dizajnerka, dejana.cvetkovic@mpu.rs

Dejan Nikolić, informatičar, dejan.nikolic@mpu.rs