54. Дечји октобарски салон - Позив ликовном педагогу

54. Дечји октобарски салон - Позив ликовном педагогу

Чувајмо природу, па ће и она сачувати нас…

07. фебруар - 15. јун 2019.

КОНКУРС

54. Дечји октобарски салон Музеја примењене уметности

Чувајмо природу, па ће и она сачувати нас

 

Позив ликовном педагогу

Чувајмо природу, па ће и она сачувати нас… слоган је под којим ће бити одржан 54. Дечји октобарски салон Музеја примењене уметности, током октобра месеца 2019. године.

Развој цивилизације донео је човеку велики напредак у свим областима живота. Међутим, стварањем потрошачког друштва, човек је почео немилосрдно и свакодневно да загађује планету Земљу. У својој охолости, заборавили смо колико зависимо од природе. Довољно је навести пример бачене пластичне боце којој треба око 4.000 година да нестане. Знамо да је сваки проблем решив, уколико постоји добра воља. Одговорним коришћењем нових технологија и применом закона о заштити човекове средине мање бисмо загађивали ваздух који удишемо, воду коју пијемо и земљу која нас храни. Такође, коришћењем обновљивих извора енергије, смањили бисмо испуштања штетних гасова у ваздух и потрошњу фосилних горива.

Избором ове теме желимо да снажно укажемо на угроженост природе, на човеков немар у односу на њу и све опасности које прете животу на Земљи. Зато препоручујемо деци да обраћају пажњу на нешто што није створила људска рука: звезду, планину, поток или цветну башту, да их заволе и да брину о њима. Лепота природе је неизмерна, а како да је чувамо треба да учимо још од вртића. Чувајмо природу и обезбедићемо своју и будућност наредним генерацијама.

Нека овогодишња тема Дечјег октобарског салона, посвећена природи, буде наш скромни допринос овој значајнoj светској теми.

 

Ко може учествовати на конкурсу

На конкурс могу да се пријаве деца узраста од 4 до 14 година (предшколске установе, школе, дечји ликовни атељеи, дечји културни центри и сличне дечје установе и асоцијације).

 

Пропозиције

Учесници могу да конкуришу са радовима у наведеним техникама примењене и ликовне  уметности:

 • Пластично обликовање (глина, глинамол, пластелин, гипс, дрво, метал, керамика, жица, лим, каширани папир / папир – маше, дидактички необликован материjал / кутије, асамблаж)
 • Сликарске технике (акварел, гваш, темпера, пастел, колаж, комбиноване технике на папиру)
 • Цртачке технике (оловка, креда, угљен, туш)
 • Графичке технике (дрворез, линорез, картон-тисак, литографија, монотипија)
 • Сценографије, костими, текстил, батик, таписерије и витражи
 • Радови не смеју бити опремљени, нити урамљени
 • Установе и асоцијације могу да пошаљу до 10 радова у различитим ликовним техникама и по један рад када је реч о сценографији
 • Радови који не испуњавају пропозиције неће бити узети у селекцију!

 

Награде

Најуспелијим остварењима учесника Музеј ће доделити дипломе и награде, и то: три прве, три друге, три треће, три похвалне награде и награде наставницима који су остварили видљиве резултате у области неговања примењене уметности у настави ликовне културе. Осим музејских награда и диплома биће додељена и диплома УЛУПУДС – а.

Према пропозицијама изложбе, награђени радови постају својина Музеја примењене уметности, чувају се у колекцији дечје уметности Музеја и могу се повремено излагати и публиковати.

 

Када и како конкурисати

Радове ћемо примати од 1. до 15. јуна 2019. године. Одбијени радови се неће враћати поштом, али се могу подићи по обављеној селекцији до 5. јула 2019. године. Музеј није у могућности да чува одбијене радове.

 

На полеђини сваког рада треба попунити следеће податке

 • Име, презиме и узраст ученика
 • Назив рада и техника
 • Назив школе и место
 • Име и презиме наставника
 • Контакт телефон наставника
 • Контакт e-mail наставника

Уколико се рад потписује, потпис аутора мора бити на полеђини рада. Попуњен формулар треба одштампати (не писати руком) и доставити уз рад. Уколико рад не буде имао читљиву легенду, неће бити представљен на изложби и репродукован у каталогу. Такође, молимо наставнике да не врше додатне интервенције на завршеним радовима (нпр. накнадно лепљење радова на картон или паспартуе), као и да шаљу највише два рада једног учесника у истој техници.

 

Контакт

За све договоре и обавештења на располагању вам стоје Леа Зеи, ликовни педагог и Милица Цукић, музејска саветница.

E-mail: decjisalon@mpu.rs; Телефон: 011 / 2626-494; 011 / 2626-841;

 

Формулар за пријаву и Позив ликовном педагогу у pdf формату

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВУ

ПОЗИВ ЛИКОВНОМ ПЕДАГОГУ