54. Dečji oktobarski salon - Poziv likovnom pedagogu

54. Dečji oktobarski salon - Poziv likovnom pedagogu

Čuvajmo prirodu, pa će i ona sačuvati nas…

07. februar - 15. jun 2019.

KONKURS

54. Dečji oktobarski salon Muzeja primenjene umetnosti

Čuvajmo prirodu, pa će i ona sačuvati nas

 

Poziv likovnom pedagogu

Čuvajmo prirodu, pa će i ona sačuvati nas… slogan je pod kojim će biti održan 54. Dečji oktobarski salon Muzeja primenjene umetnosti, tokom oktobra meseca 2019. godine.

Razvoj civilizacije doneo je čoveku veliki napredak u svim oblastima života. Međutim, stvaranjem potrošačkog društva, čovek je počeo nemilosrdno i svakodnevno da zagađuje planetu Zemlju. U svojoj oholosti, zaboravili smo koliko zavisimo od prirode. Dovoljno je navesti primer bačene plastične boce kojoj treba oko 4.000 godina da nestane. Znamo da je svaki problem rešiv, ukoliko postoji dobra volja. Odgovornim korišćenjem novih tehnologija i primenom zakona o zaštiti čovekove sredine manje bismo zagađivali vazduh koji udišemo, vodu koju pijemo i zemlju koja nas hrani. Takođe, korišćenjem obnovljivih izvora energije, smanjili bismo ispuštanja štetnih gasova u vazduh i potrošnju fosilnih goriva.

Izborom ove teme želimo da snažno ukažemo na ugroženost prirode, na čovekov nemar u odnosu na nju i sve opasnosti koje prete životu na Zemlji. Zato preporučujemo deci da obraćaju pažnju na nešto što nije stvorila ljudska ruka: zvezdu, planinu, potok ili cvetnu baštu, da ih zavole i da brinu o njima. Lepota prirode je neizmerna, a kako da je čuvamo treba da učimo još od vrtića. Čuvajmo prirodu i obezbedićemo svoju i budućnost narednim generacijama.

Neka ovogodišnja tema Dečjeg oktobarskog salona, posvećena prirodi, bude naš skromni doprinos ovoj značajnoj svetskoj temi.

 

Ko može učestvovati na konkursu

Na konkurs mogu da se prijave deca uzrasta od 4 do 14 godina (predškolske ustanove, škole, dečji likovni ateljei, dečji kulturni centri i slične dečje ustanove i asocijacije).

 

Propozicije

Učesnici mogu da konkurišu sa radovima u navedenim tehnikama primenjene i likovne  umetnosti:

 • Plastično oblikovanje (glina, glinamol, plastelin, gips, drvo, metal, keramika, žica, lim, kaširani papir / papir – maše, didaktički neoblikovan materijal / kutije, asamblaž)
 • Slikarske tehnike (akvarel, gvaš, tempera, pastel, kolaž, kombinovane tehnike na papiru)
 • Crtačke tehnike (olovka, kreda, ugljen, tuš)
 • Grafičke tehnike (drvorez, linorez, karton-tisak, litografija, monotipija)
 • Scenografije, kostimi, tekstil, batik, tapiserije i vitraži
 • Radovi ne smeju biti opremljeni, niti uramljeni
 • Ustanove i asocijacije mogu da pošalju do 10 radova u različitim likovnim tehnikama i po jedan rad kada je reč o scenografiji
 • Radovi koji ne ispunjavaju propozicije neće biti uzeti u selekciju!

 

Nagrade

Najuspelijim ostvarenjima učesnika Muzej će dodeliti diplome i nagrade, i to: tri prve, tri druge, tri treće, tri pohvalne nagrade i nagrade nastavnicima koji su ostvarili vidljive rezultate u oblasti negovanja primenjene umetnosti u nastavi likovne kulture. Osim muzejskih nagrada i diploma biće dodeljena i diploma ULUPUDS – a.

Prema propozicijama izložbe, nagrađeni radovi postaju svojina Muzeja primenjene umetnosti, čuvaju se u kolekciji dečje umetnosti Muzeja i mogu se povremeno izlagati i publikovati.

 

Kada i kako konkurisati

Radove ćemo primati od 1. do 15. juna 2019. godine. Odbijeni radovi se neće vraćati poštom, ali se mogu podići po obavljenoj selekciji do 5. jula 2019. godine. Muzej nije u mogućnosti da čuva odbijene radove.

 

Na poleđini svakog rada treba popuniti sledeće podatke

 • Ime, prezime i uzrast učenika
 • Naziv rada i tehnika
 • Naziv škole i mesto
 • Ime i prezime nastavnika
 • Kontakt telefon nastavnika
 • Kontakt e-mail nastavnika

Ukoliko se rad potpisuje, potpis autora mora biti na poleđini rada. Popunjen formular treba odštampati (ne pisati rukom) i dostaviti uz rad. Ukoliko rad ne bude imao čitljivu legendu, neće biti predstavljen na izložbi i reprodukovan u katalogu. Takođe, molimo nastavnike da ne vrše dodatne intervencije na završenim radovima (npr. naknadno lepljenje radova na karton ili paspartue), kao i da šalju najviše dva rada jednog učesnika u istoj tehnici.

 

Kontakt

Za sve dogovore i obaveštenja na raspolaganju vam stoje Lea Zei, likovni pedagog i Milica Cukić, muzejska savetnica.

E-mail: decjisalon@mpu.rs; Telefon: 011 / 2626-494; 011 / 2626-841;

 

Formular za prijavu i Poziv likovnom pedagogu u pdf formatu

FORMULAR ZA PRIJAVU

POZIV LIKOVNOM PEDAGOGU