OBAVEŠTENJE O TOKU KONKURSA ZA RADNA MESTA U MUZEJU PRIMENJENE UMETNOSTI

OBAVEŠTENJE O TOKU KONKURSA ZA RADNA MESTA U MUZEJU PRIMENJENE UMETNOSTI

25. septembar 2023.

OBAVEŠTENJE O TOKU KONKURSA ZA RADNA MESTA U MUZEJU PRIMENJENE UMETNOSTI

Dana 25. 09. 2023. godine je zasedala Konkursna komisija, nadležna za postupak sprovođenja konkursa za popunjavanje upražnjenih radnih mesta u Muzeju primenjene umetnosti.

U periodu podnošenja prijava, u Muzej je blagovremeno stiglo 48 prijava za sva četiri oglašena radna mesta, od čega je 18 prijava za radno mesto kustosa, 12 za bibliotekara, 12 za dokumentaristu i 6 za čuvara.

Komisija je utvrdila da neblagovremenih prijava nije bilo a da u 8 prijava nisu priloženi svi potrebni dokazi o ispunjavanju uslova predviđenih konkursom.

Komisija je jednoglasno donela odluku da je u uži krug za izbor ušlo 12 kandidata za radno mesto kustosa, 7 kandidata za radno mesto bibliotekara, 7 za radno mesto dokumentariste i 4 kandidata za radno mesto čuvara. Komisija je sa zadovoljstvom utvrdila da su se na konkurs odazvali veoma kvalitetni i stručni kandidati.

Konačni rezultati Konkursa će biti objavljeni do 5. 10.  2023. godine na muzejskom sajtu.

 

Članovi Konkursne komisije:

  • Biljana Jotić, istoričarka umetnosti (MA), kustoskinja, u svojstvu direktorke MPU
  • Slobodan Jovanović, dipl. istoričar umetnosti, viši kustos MPU, načelnik Odeljenja umetničkih zbirki
  • Biljana Crvenković, dipl. istoričarka umetnosti, viša kustoskinja MPU
  • Milan Andrić, dipl. likovni umetnik-vajar, viši konzervator MPU, načelnik Odeljenja specijalizovanih poslova
  • Mioljub Kušić, master istoričar umetnosti, kustos MPU
  • Ana Samardžić, master istoričarka umetnosti, kustoskinja MPU, sekretarka redakcije
  • Dragana Jovanović, dipl. pravnik, sekretarka MPU, načelnica službe opštih poslova

TEKST U PDF FORMATU