ПРОЈЕКАТ „СТАКЛО У ФОКУСУ“

ПРОЈЕКАТ „СТАКЛО У ФОКУСУ“

01. јун - 31. август 2022.

ПРОЈЕКАТ „СТАКЛО У ФОКУСУ“

Збирка стакла Музеја примењене уметности у Београду (МПУ) прати историју стакларске производње од првих векова нове ере до ХХ века. Пружајући увид у разноликост материјала, технике украшавања и начина обликовања употребног стакча, збирка указује и на развој обликовања предмета коришћених на нашим просторима. Осим археолошког стакла са почетка ере, у збирци коју чини 376 предмета, чувају се и предмети важних европских стакларских радионица и фабрика, док значајна целина прати развој националне индустријске производње стакла.

Препознајући национални значај и важност представљања једне од најзначајнијих збирки стакла у Србији, током Међународне године стакла 2022, која промовише научну, економску и културну вредност стакла на глобалном нивоу, компанија JustStart и Музеј примењене уметности су у партнерству развили пројекат „Стакло у фокусу“ који тежи да дигитализацијом и дигиталном презентацијом омогући увиди стручној и широј публици у целокупну збирку стакла МПУ, стављајући фокус на презентацију предмета од националног значаја у регионалним и међународним оквирима.

Пројекат обухвата дигитализацију и израду дигиталног каталога предмета из збирке стакла МПУ, израду дигиталне изложбе предмета и формирање дигиталног места у Музеју примењене уметности где ће посетиоци моћи да се упознају са збирком историјског стакла МПУ.