28. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ

28. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ

време - место - идентитет

02. април 2006.

у Музеју примењене уметности, Вука Караџића 18, Београд
Салон архитектуре представља највећу и најзначајнију годишњу смотру архитектонске продукције у Србији, која има велики углед како у самој архитектонској струци тако и у широј јавности. У Музеју примењене уметности одржава се у континуитету већ више од тридесет година (основан 1974).

Значај и специфичност Салона архитектуре огледа се у представљању комплетне домаће архитектонске продукције за последњих годину дана у свим областима архитектуре, тако да се она сагледава у пуној комплексности, што омогућава драгоцено успостављање паралела и компарација.

жири 28. салона архитектуре

 

На овогодишњем Салону учешће је узело  више од 250 аутора и представљено је 120 радова, што потврђује велико интересовање домаћих архитеката да покажу своја дела.  28. Салон архитектуре уочава несумљиви напредак у самој домаћој архитектонској продукцији, с обзиром на чињеницу да је приказано 40 архитектонских реализација и исто толико реализованих ентеријера.

 

Контакт:

Кустос изложбе: мр Љиљана Милетић Абрамовић, музејски саветник

Одсек за односе с јавношћу, тел: +381 11 32 85 019
ПР: мр Милица Цукић (+381 63 33 81 60)
Сарадник: Лидија Сеничар (+381 64 254 55 89)