36. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ

36. САЛОН АРХИТЕКТУРЕ

40 година од оснивања Салона архитектуре

26. март - 18. мај 2014.

Среда 16. април 2014. у 14 часова

/ галерија Жад, МПУ / Дужина трајања активности: 60 минута

Едукативно теоријска радионица:

Презентација пројекта МОДЕЛ ЗА САВАМАЛУ

Савамала је запуштена градска област која је у процесу свакодневне трансформације, без јасно формулисане будућности и плана који се примењује у пракси. Управо због тога она је постала идеална платформа за различите интересне групе и алтернативне приступе планирању и изградњи.

Пројекат Модел за Савамалу не нуди идејно решење већ има за циљ да подручје направи транспарентним и путем физичког 3Д модела, прикаже информације везане за историјске, социолошке, економске и политичке чињенице.

Истраживање је било базирано на прикупљању информација са терена и из релевантних институција Реализацијом модела пројекат заправо почиње. Он има за циљ да стимулише дебату, усресреди јавност и окупи око себе локално становништво, посетиоце, архитекте, планере, политичаре и инвеститоре, како би се на бази јасно изложених података дискутовало о будућем развитку области Савамала.

Посредством Одсека за едукацију МПУ чланови тима Модел за Савамалу на челу са архитектом Мајом Поповић Врачар, одржаће ученицима огледног разреда Архитектонске школе у Београду едукативно теоријску радионицу на којој ће настојати да презентују своје истраживање и укажу на важност:

– историјског наслеђа
– мултидисциплинарног приступа планирању
– контекста и окружења
– партиципације локалног становништва
– умрежености и комуникације (од надлежних институција до локалног становништва)
– узимања у обзир свих релевантних фактора и актера када се планира једна област у граду

Контакт:
Јелена Кнежевић

011 / 26 26 494 lok.155
064 / 18 48 212
jelena.knezevic@mpu.rs