55. МАЈСКА ИЗЛОЖБА

55. МАЈСКА ИЗЛОЖБА

Тема: „Светла будућност“

12. мај - 03. јун 2023.

55. МАЈСКА ИЗЛОЖБА - ПРОГРАМ

МАСТЕРКЛАС (Музеј примењене уметности)

13. мај у 19:00
Александар КЕЛИЋ и Милица ЛАПЧЕВИЋ
тема: “Промоција уметничке фотографија преко друштвених мрежа и других медија”

20. мај у 19:00
Ива ЋИРИЋ
тема: “Промоција илустрације и анимације путем традиционалних/иновативних медија”

27. мај у 19:00
Наташа БОЈАНИЋ
тема: “Презентација керамике преко Инстаграм платформе”

02. јун у 19:00
Љубица ИСАКОВИЋ и Исидора МИТРОВИЋ (ИССА студио)
тема: “Креирање уметничких форми батика и комерцијализација садржаја преко друштвених мрежа”

 

ДОДАТНИ ПРОГРАМ (Музеј примењене уметности)

18. мај у 18:00
Предавање др Александре Мокрањац дипл. инж. арх:
„Архитектонски говор изостављања – Интегративни простор, Испражњени простори празнине“

19. мај у 17:00
Стручни скуп секције за критику, теорију и историју уметности УЛУПУДС-а на тему „Тачке сусрета прошлости, садашњости и будућности”;
учесници: др Дијана МИЛАШИНОВИЋ МАРИЋ, ист.ум, др Драгана МЕЦАНОВ, дипл.инж.арх, Маријана ПЕТРОВИЋ РАИЋ, Тијана СТОЈИЉКОВИЋ, Светлана ЈОВИЧИЋ, др Катарина АНЂЕЛКОВИЋ, маш.инж. арх, Драгица С. ЈОВАНОВИЋ

19. мај у 19:00
Семинар „Презентација уметника путем друштвених мрежа”;
учесници: др.арх. Катарина АНЂЕЛКОВИЋ, др ум. Ђорђе АРАЛИЦА, Даница ГЛОЂОВИЋ, проф. др ум. Марко ЛУКОВИЋ; модератор: Предраг СТОЈАНОВИЋ, ист. ум.

29. мај у 19:00
Иван Марковић, модератор: Јелена Павићевић;
тема: “Медиј филма у галеријском простору – преплитање пракси и важност интердисциплинарног приступа у уметничким пројектима“

ДОДАТНИ ПРОГРАМ (Музеј града Београда)

20. мај у 17:00
Дијалог са студентима и посетиоцима / вођење кроз изложбу „Свет као воља и представа“
Јелена Павићевић, теоретичарка уметности

 

РАЗГОВОРИ С УМЕТНИЦИМА (Кућа Ђуре Јакшића)

17. мај у 19:00
арх. Василије МИЛУНОВИЋ, арх Јелена ИВАНОВИЋ ВОЈВОДИЋ, арх Верица КРСТИЋ (добитници Велике награде 54. Мајске изложбе „Замисли“ за пројекат „Бигово 3“), модератор: др Дијана МИЛАШИНОВИЋ МАРИЋ;
тема: “Концепт изградње архитектонског објекта у савременом јавном простору”

24. мај у 19:00
Ненад ЛАЗИЋ; модератор: Дејан ВУКЕЛИЋ,
тема: “Проблематизација графичког дизајна у савременом контексту”

РАЗГОВОРИ С УМЕТНИЦИМА (УК Пароброд)

31. мај у 19:00
Ана НЕДЕЉКОВИЋ и Никола МАЈДАК
тема: “Кретање уметности анимације из галеријског/музејског простора ка филмским фестивалима”