Анђела Мицић: Метаморфоза индивидуалног и колективног сећања

Анђела Мицић: Метаморфоза индивидуалног и колективног сећања


Докторски уметнички пројекат

09 - 16. јун 2021.

Анђела Мицић: Метаморфоза индивидуалног и колективног сећања

Докторски уметнички пројекат

Ментор: Марко Лађушић, редовни професор

 

Предмет уметничког докторског пројекта Анђеле Мицић је истраживање процеса транспоновања постојећих историјских фрагмента и њихова модификација у одређену ликовну целину, цртеж или слику. Сам пројекат представља вид метаморфозе одређеног историјског чина, обрађен кроз ретроспективну анализу. Сећање као тема, неизоставно намеће емоционални доживљај фотографије јер је она коришћена као трансфер успомена. Битан сегмент у овом истраживању, преиспитивању, јесте улога емоционалног памћења. Осим бављења визуелним карактеристикама, анализа радова заснива се и на њиховом разматрању у односу на друштвено-политички, историјски, социјални концепт.

Анђела Мицић, податке до којих је дошла обрађује више пута кроз различите ликовне технике, осврћући се на исту сцену више пута градећи њену метаморфозу, желећи да истражи формате свести и подсвести, сећања и заборава и на који начин уметник кроз своје дело може допринети томе. Истраживање је рађено како на сопственом примеру тако и на примеру данас активних уметника.

Биографија

Анђела Мицић, (Крагујевац, 1992.). Основне студије (2015) и мастер студије (2016) завршила на Филуму у Крагујевцу 2015. на Студијском програму Зидно сликарство. Докторске студије завршила на Факултету примењених уметности у Београду, ментор Марко Лађушић, редовни професор.  Члан је УЛУС-а од 2017. године. и ЛУК-а од 2021. године.

Активно ствара на пољима цртежа, графике и сликарства. Излагала на многобројним изложбама у земљи и иностранству.