Београд - La Chaux-de-Fonds,приче са путовања

Београд - La Chaux-de-Fonds,приче са путовања

Школа примењених уметности (ЕАА )из La Chaux de Fonds Швајцарска

11 - 20. новембар 2010.

Галерија Жад МПУ
Кустос изложбе: Дејан Сандић, кустос за међународну сарадњу
Школа примењених уметности (ЕАА) из Ла Шо-д –Фон ((La Chaux de Fonds) у Швајцарској је стручна школа за основне студије из области графичке уметности. Основана 1870 године, била је првобитно намењена школовању занатлија за потребе производње сатова а потом и уметничких заната у епохи сецесије. Знатно касније, 1985 године формиран је и Одсек за графички дизајн.. Школу је похађао, а потом у њој извесно време и предавао Шарл-Едуар Жанре (Чарлес- Едоуард Јаеннерет), пре него што је напустио Швајцарску и светску славу стекао као Ле Корбизје (Le Corbusier).

Студенти четврте године графичког дизајна на ЕАА, већ дужи низ година организују студијска путовања након којих у атељеима школе реализују графичке радове инспирисане различитим државама које су посетили. Након земаља Источне Европе (балтичке земље, Русија, Украјина, Пољска и Бугарска), у септембру 2009. године посетили су и Србију.

Током једнонедељног боравка формирани су основни утисци о земљи, а у Београду.успостављени контакати са професионалцима из области графичког дизајна као и Факултетом примењених уметности и Школом за дизајн.

Музеј примењене уметности позвао је студенте и професоре ове школе да, изложбом у Музеју, представе своју школу и радове инспирисане посетом Србији.

Изложба се састоји из три различите тематске целине:

1. Провинција / периферија – Ла Шо-дФон (La Chaux de Fonds) (10 пројеката)

Радови на тему провинција / периферија – велики град проистекли су из разматрања и интерпретације не само просторних већ и временских координата, изражених односом прошлост – садашњица.

Некад значајан центар производње сатова, Ла Шо-д -Фон (Ла Чауx де Фондс) данас, има све одлике ”провинцијског места”. Као географска одредница то може да има негативан призвук, међутим, појам провинција се може и неконвенционалније шватити – кроз традицију, некомформистичке ставове, жељу да се сруше предрасуде и намеру да се истакне сопствени идентитет.

С дуге стране и провинцијски градови попут Ла Шо -д -Фон (Ла Чауx де Фондс) имају своје периферије, моделе којима се оне утврђују и гравитационе путање којима се око својих провинцијских центара крећу..

Како становници Ла Шо -д –Фон (Ла Чауx де Фондс) шватају и тумаче појам провинције и периферије? Како прихватају концепт живота у регионалном центру различитом од ”великих” градова у Швајцарској? Како се то поимање може забележити и изразити кроз графичку уметност?

Овај сегмент изложбе покушава да одговори на постављена питања.

2. Београд, приче са путовања (10 пројеката)

Радови на тему визуелних знакова и комуникације у простору који се географски, историјски и културолошки разликује од Швајцарске. Да ли је и/или колико је перцепција ствари различита у две земље какве су Швајцарска и Србија?
Можемо ли визуелном комуникацијом, захваљујући графичким знаковима и симболима да савладамо језичке и културолошке разлике; да ли је могуће посредством графичких елемената разумети једну земљу и да ли ти визуелни знакови и форме могу да буду показатељи њеног идентитета?

Теме прича са путовања по Србији изражавају разноврсне аспекте њене стварности – географију, историју, језик и писмо, културу и уметност, социјалне односе и односе према мањинама и мањинским групама, економију, специфичну атмосферу Београда, појединачне судбине и још много тога… виђеног, доживљеног и интерпретираног кроз лична искуства младих уметника из Швајцарске.

3. Типографски плакати за Дан отворених врата ЕАА 2010 (10 пројеката)

Радови којима се представља развој пројекта плаката за Дан отворених врата школе, у децембру 2010.

Презентација пројеката је у форми плаката и досијеа са комплетним истраживачким материјалом – како би се стекао увид у уобичајене методологије рада које се примењују у едукацији студената у школи..

Овај пројекат реализован је искључиво помоћу типографских и графичких елемената у црно-белој техници у намери да се ограниченим графичким средствима утиче на креативност студената…