ДИКОНЦЕПТ И АПСТРАХОВАЊЕ

ДИКОНЦЕПТ И АПСТРАХОВАЊЕ

Зоран Блажина

14. октобар - 07. новембар 2004.

Кустос изложбе: Маријана Петровић Раић
зложба Диконцепт и Апстраховање Зорана Блажине, нашег познатог и признатог графичког дизајнера, девета је по реду у његовој веома плодној уметничкој каријери. У оквиру изложбе Салона Музеја савремене примењене уметности, аутор представља стручној јавности и поштоваоцима дизајна радове из свог изузетно богатог опуса, који су настали последњих пет година.

Метафором Диконцепт и Апстраховање Блажина настоји да покаже своја последња истраживања у области дизајна и лична преиспитивања у процесу утврђивања конкретног ауторског рукописа. Изложена дела – заштитни знакови и њихове апликације, плакати, билборди, као и одабрани сегменти целина визуелних идентитета – дела настала од 1999. године до данас потврђују да је ауторов приступ дизајну само делимично прагматичан, тржишни. Његово шватање дизајна као уметности подстиче га на експерименте током стварања и истраживање нових могућности обликовања финалног продукта. Зато ова изложба спонтано и искрено показује различите амплитуде истраживачких расположења аутора.

Маријана Петровић Раић

 

Мода је ефемерна, сензибилитет је трајан. Осетити сензибилитет времена у стварању дизајна значи осетити боју, звук, мирис и укус онога што нема ни боју, ни звук, ни мирис, ни укус.

Outdooring – измишљена глаголска именица, синоним најагресивнијег вида наметања визуелне културе – представља крај људске интиме и почетак еколошког загађивања маркетингом.

Дизајн? – Врхунски уметнички домети, али и профани естетизам. Прорачунат и прагматичан, усмерен ка тржишту. Златна жица примењене уметности.

ЗНАК – основа графичког дизајна, лице и одело (лепо или ружно). Средство визуелне идентификације. Делује на подсвест.

ИМИЏ или визуелни идентитет – несвесна људска потреба и свесна дизајнерска креација позиционирања субјекта на тржишту, као здравог, професионалног, поузданог и незаобилазног.

СТАВ – производ постојања доброг знака и имиџа. У визуелној комуникацији став је карактер, трајна особина воље и начина делања. Он чини некога различитим од свих других, а у психолошком смислу значи трајност, доследност воље, начина делања. Он је обележје, битна ознака – ЗНАК.
И круг се затвара.

Зоран Блажина

 

 

Предлог идентитета манифестације Дани Београда у Бечу, 2002.

Плакат Фестивала флауте 2000.

Плакат за Пролећни фестивал камерне музике, 2001.

Идентитет Фестивала оргуља 2003.

Идентитет Међународног тријенала керамике Шоља 2003.