Луцијан Бернхард (1883-1972)

Луцијан Бернхард (1883-1972)

реклама и дизајн у освит 20. века

14. фебруар - 14. март 2013.

Радионица ИЗРАДА ПЛАКАТА КАО У ВРЕМЕ УMЕТНИКА

ЛУЦИЈАНА БЕРНХАРДА и вођења кроз изложбу:

У суботу, 16. фебруара 2013. у 12 часова, аутор изложбе Хуберт Ридел одржао је радионицу са пројектним задатком израде плаката као у време уметника Луцијана Бернхарда. Радионица је организована за студенте Факулетета примењене уметности и ученике Дизајнерске школе, као посебан едукативни програм који треба да унапреди наставу плаката.

16. фебруар 2013.

08 (1)

Радионица ИЗРАДА РЕКЛАМНОГ ПЛАКАТА

Одсек за едукацију Музеја примењене уметности организовао је едукативну радионицу под називом Израда рекламног плаката. Радионица је била намењена студентима стручних факултета и имала је за циљ израду пројектног задатка са понуђеним темама, ради унапређивања наставе и разумевања значаја комерцијалног плаката са почетка 20.века.

Учесници радионице:
Факултет дигиталних уметности, Универзитет Метрополитан.
Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија / графички дизајн.

Контакт:
Јелена Кнежевић Одсек за едукацију
064 / 18 48 212: 011 / 26 26 494 лок.155

28. фебруар 2013.