МАШИЋ

МАШИЋ

Ретроспективна изложба визуелних комуникација Слободана Машића

12. септембар - 19. октобар 2018.

МАШИЋ - Едукативне радионице

Плакат

Техника: линорез

Учесници: ОШ “Лаза Костић“ и средња Архитектонска школа, Београд

Радионица одржана 09. 10. 2018.

Координатор и водитељ радионице: Леа Зеи, ликовни педагог