MAŠIĆ

MAŠIĆ

Retrospektivna izložba vizuelnih komunikacija Slobodana Mašića

12. septembar - 19. oktobar 2018.

MAŠIĆ - Edukativne radionice

Plakat

Tehnika: linorez

Učesnici: OŠ “Laza Kostić“ i srednja Arhitektonska škola, Beograd

Radionica održana 09. 10. 2018.

Koordinator i voditelj radionice: Lea Zei, likovni pedagog