МАСТЕР 2016

МАСТЕР 2016

Изложба радова студената мастер академских студија школске 2014/15.

04 - 27. август 2016.

Комесар изложбе: Златко Цветковић, доцент ФПУ
Архитекта изложбе: Тијана Секулић, ван. проф. ФПУ
Организатори: Музеј примењене уметности и Факултет примењених уметности
Музеј примењене уметности је своје галерије током летњих месеци резервисао за студенте Факултета примењених уметности. Након дипломске изложбе студената овог реномираног уметничког факултета, током августа месеца, биће представљени радови студената завршне, пете године академских студија на изложби Мастер 2016.

Семантика речи мастер има више ишодишта у зависности од форме у којој се појављује. Таква је и судбина мастера уметности, непредвидива са више могућности, условљених животним околностима. Реч мастер има и значење врхунског ауторитета или наставника, учитеља и у себи носи атрибут поштовања, части.

Избор од 85 радова представиће најбоље радове студената генерације 2014/2015 са сва три студијаска програма Факултета примењених уметности, а то су: Примењена уметност, Дизајн и Конзервација и рестаурација. На изложби су заступљени радови са следећих модула: Зидно сликарство, Примењено вајарство, Унутрашња архитектура, Графика и књига, Графички дизајн, Фотографија, Анимација, Сценографија, Сценски костим, Керамика, Текстил, Индустријски дизајн, Конзервација и рестаурација слика и уметничких дела на папиру, Конзервација и рестаурација скулптура и археолошких предмета.

У каталогу ове изложбе декан проф. Зоран Блажина написао је: „Мастер су откључана врата пред великим очекивањима. Шанса да звање не остане реч која лебди, већ да добије жељени смисао испуњен садржајем. Она подразумева успешну уметничку каријеру, непрекидно усавршавање. Карактер кредибилне личности. Радост достигнућа аутентичног креативног рукописа помешану са теретом мисионарске улоге посвећеника струке”.

И ова изложба најстаријих студената Факултета примењених уметности на изложби Мастер 2016 потврђује да они нису само пасивни примаоци знања, већ и креативне личности које, носећи огромну енергију, транспонују своја умећа у радове, и то мастер радове, чији је тек део представљен у МПУ