(НЕ) ВИДЉИВО

(НЕ) ВИДЉИВО

Изложба Радета Пејовића

16 - 30. мај 2017.

Свечано отварање: уторак, 16. мај у 19 часова

Autor izložbe: Rade Pejović

Mentor: Ivana Veljović red. prof. Fakulteta primenjenih umetnosti

Изложба (Не) Видљиво Радета Пејовића резултат је ауторових истраживања и представља експериментални подухват који се изводи у оквиру докторских студија на Одсеку за примењену уметност и дизајн, Факултета примењених уметности, Универзитета уметности у Београду.  Циљ изложбе је приказ сложеног дизајнерског процеса надоградње површине коже, као базног материјала, термохроматским бојама. У поступцима наношења боја на кожу коришћене су савремене иновативне технологије и методе са посебним освртом на изградњу граничне фазе подлога/бојени слој.

У каталогу изложбе истиче се да „Изложени радови „актуелизују” кожу у експанзији нових материјала и потврђују њену вредност надоградњом термосензитивним бојама која је чине „паметним” материјалом. Приказују способност дизајна да стимулише креативно буђење људских чула и отварају могућности даљег истраживања примене коже са уграђеним термохроматским сензором. Радови подстичу дискусију о природи и функционалности материјала као и интеракцију са окружењем у динамичној игри између облика, функције и технологије“.

У данашње време наука и технологија не развијају само нове материјале и медије већ нам помажу како да их схватимо и користимо у „новом дизајну”. Коришћење паметних материјала већ има своје место и они могу да се адаптирају и реагују на различите параметре интеракције и мењају у зависносности од осмишљеног пута њихових употребних вредности. Раде Пејовић је препознао ове процесе и бави се кожом као главним материјалом за неку будућу примену у ентеријеру… моди. Да је на добром путу сведочи ова изложба.