Очување историјске вредности уметности керамике

Очување историјске вредности уметности керамике

Италијанска мајолика, 16 - 19. век

12. фебруар - 12. март 2008.

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКАТ – Adriatic Ceramics System

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ у Београду је, од 02. јула 2007. године, у оквиру међусуседског програма INTERREG укључен у пројекат Adriatic Ceramics System који финансира ЕВРОПСКА УНИЈА. Пројекат реализује Европска агенција за реконструкцију, а национални координатор је Министарство финансија Републике Србије.

Лидер, партнер и носилац пројектаAdriatic Ceramics System, је Интернационални музеј керамике у Фаенци, Италија. Са територије Италије у пројекат је укључено још пет партнера, а са суседне јадранске територије, осим Музеја примењене уметности из Београда, у пројекат су укључени и Музеј за умјетност и обрт из Загреба, Хрватска као и Академија лепих уметности из Тиране, Албанија.

Циљ овог пројекта је ширење знања из историје и културног наслеђа керамичке производње на тлу Италије и суседног Балканског полуострва. Пројекат је подељен на више одвојених активности, од сачињавања базе података керамичких предмета и библиографских јединица из јадранске регије, конзервације и ресатаурације керамике, пописа објеката са керамопластичним украсима и керамичке скулптуре на отвореном, до излагања и публиковања добијених резултата формирањем заједничке изложбе. Изложба под радним називом Иконографски аспекти керамике јадранске области биће постављена у Музејима у Фаенци и Гротаљиу Италији, и у Музејима у Загребу и Београду у првој половини 2008. године.

У оквиру пројекта до сада су одржана два радна састанка (у Фаенци од 14-16. јануара и Венецији 25-26. јуна 2007.) на којима су сумирани резултати до којих су дошли партнери у претходном периоду. Следећи сусрет планиран је за крај 2007. године у Тирани.

Пројекат Адриатиц Церамицс Сyстем свакако ће допринети бољем сагледавању културних веза и утицаја који су постојали у земаљама јадранске регије, у периду од средњег века до данас. Уосталом, овакви пројекти најбоље потврђују опредељење ЕУ да и земље, које још увек формално нису њен део, припадају јединственом европском културном простору.

ЕВРОПСКА УНИЈА

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ

У Интернационалном музеју керамике у Фаенци (MIC)
21. децембра 2007, отворена је путујућа изложба

Очување историјске вредности уметности керамике
La conservazione della memoria nell’arte della ceramica

(22. децембар 2007 – 20. јануар 2008.)

Изложба је резултат пројекта Adriatic Ceramics System у оквируINTERREG програма, који фининансира Европска Унија.

Партнери у Пројекту су:

Museo Internazionale delle Ceramiche (MIC), Faenca
Музеј примењене уметности (МПУ), Београд (Србија)
Музеј за умјетност И обрт (МУО), Загреб (Хрватска)
Museo di Grottaglie
Accademia delle Arti, Facolta di Arti Figurative, Tirana (Albanija)
Provincia di Ravenna
Museo d’Arte della citta di Ravenna (MAR)
Universita Ca’ Foscari di Venezia, Facolta di Archeologia
Universita di Ferrara, Dipartimento di Economia Istituzioni Territorio
Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN)
Soprintendenza di Bologna (SBA)
Изложени су предмети који илуструју историју керамичке производње на територији Италије. Керамичка производња на територији Балкана представљена је радовима савремених уметника који су у власништву МИЦ Фаенца. Изожбу прати видео презентација изабраних керамичких предмета у власништву МПУ Београд и МУО Загреб, као и панели са текстовима и фотографијама, који илуструју резултате различитих пројектних задатака.
Представник Музеја примењене уметности из Београда на отварању изложбе била је Милица Тадић, сарадник на пројекту.

После Италије, допуњена предметима из фундуса МПУ и МУО, изложба се отвара у:

Београду, Музеј примењене уметности
12. фебруар – 12. март 2008.

Загребу, Музеј за умјетност и обрт
8. април – 28. април 2008.

Grottaglie, Museo della Ceramica
15. мај – 30. јун 2008.