Rez

Rez

Doktorska izložba Mine Radović

14 - 20. februar 2018.

Otvaranje:  sreda, 14. februar 2018. godine u 19 časova

Kandidat: Mina Radović

Mentor: red. prof. Marko Lađušić, FPU

Galerija Žad Muzeja primenjene umetnosti

Rez je Interaktivna video instalacija Mine Radović u okviru Doktorskog umetničkog projekta „Konstrukt tela u postmodernoj paradigmi“.

Izložba (prezentacija video rada)  je realizovana  u saradnji Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta umetnosti u Beogradu, u okviru programa Digitalna umetnost i Fakulteta primenjenih umetnosti uz pomoć mentora, redovnog profesora dr. um. Aleksandra Davića  i  člana komisije za odbranu doktorskog umetničkog projekta, redovnog profesora Marka Lađušića ( koncepcija postavke i realizacija  rada u prostoru).

Video omogućava kontinuitet procesa. Za razliku od filma, ovaj medij nudi slobodu izraza  van hronoloških obrazaca.

Doktorski umetnički projekat Mine Radović „Konstrukt tela u postmodernoj paradigmi“ je u svojoj osnovi interdisciplinaran, multimedijalan, sa složenim produkcijskim zahtevima.

U okviru projekta ova umetnica realizovala je i interaktivnu video insalaciju REZ.

REZ, povod za video rad je ličan stav umetnice, kritika, reakcija na sistem vrednosti koji veoma dobro poznaje. Šokirana savremenim korporativnim odnosom čoveka i proizvoda koji prerasta u jedinstvo, isto. To, isto, je sistem vrednosti i osobina koju ljudsko biće treba da sadrži, veštački, implantirano, i to ne kao protezu zbog problema invaliditeta ili nedostatka zuba, već kao nametnuti vizualni sadržaj poželjnih proporcija ili boja. Telo postaje platforma na koju se dodaju ili oduzimaju mase, kao u vajanju. U težnji ka reklamnom idealu, kataloški se razrađuju detalji i u svemu tome se stvara ogromno manipulativno tržište bazirano na elementarnoj ljudskoj slabosti, nedostatku samopoštovanja.

Instalacija REZ je reakcija, „lagano propadanje u slobodu“! Ubiststvom slobode dobijamo neverovatnu matricu pravila koja nas bacaju daleko od ljudske savesti, a umetnica iznenađujuće snažno guši taj nametnuti pogled u estetsku prevaru snagom svoje prirode od koje nikada nije ni mogla da ode.

(Iz teksta Marka Lađušića, red. profesora FPU)