“САЧУВАНО ВРЕМЕ”

“САЧУВАНО ВРЕМЕ”

15. септембар - 01. децембар 2005.

Muzej primenjene umetnosti u Beogradu,
pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije,
priređuje u septembru izložbu:

“САЧУВАНО ВРЕМЕ”

Аутор изложбе: Душан Миловановић, музејски саветник

“Сачувано време” је тематска изложба Музеја примењене уметности која има за циљ да промовише музејску колекцију, али истовремено представља и најизразитији вид заштите музејског материјала.

Ову репрезентативну изложбу чини око 180 примерака сатова најразличитије намене из музејских и приватних колекција,: сунчани, џепни, ручни, стони, зидни, камински, сатови -слике…. Међу њима, налазе се сатови израђени у старим европским радионицама: PhillipGrazl ( Linz ), J. Leroy ( Paris ), Edward Prior ( London ), Mermillon (Geneve), Andreas Vogler ( Augsburg). Музејски примерци припадају времену од XVII до средине XX века, а биће изложено и око 80 одабраних, изузетно вредних примерака сатова из приватних колекција.

„Сачувано време“ биће једна од најзанимљивијих изложби у Београду током 2005. године, привлачна за публику из земље и иностранства. Датум отварања изложбе коинцидира са Европским првенством у кошарци (16. септембар 2005. године), што је више него повољна околност да и бројни гости Београда посете изложбу у овом периоду.

Намера нам је да изложба „Сачувано време“ истовремено размотри и феномен времена, коме се ове године, поводом стогодишњице публиковања Теорије релативитета (Ајнштајнова година), у целом свету посвећује посебна пажња.

Изложбу прати двојезични (српски, енглески), луксузно опремљени колор каталог, аутора Душана Миловановића, музејског саветника, у коме ће, поред занимљиве студије о времену и каталошког дела, бити публиковани, поред музејских експоната и примерци из приватних колекција.

Током наредна три месеца, колико траје изложба „Сачувано време“ биће организована предавања, сајам антиквитета (сатови и накит) спонзорске вечери, концерти и други занимљиви садржаји.

 

 

 

САТ-КОМПАС (бродски) , сунчани слоновача, гравирање врелим шаблонима; легура метала, стакло прва половина 17. века, Нирнберг, Немачка мајстор Јакоб Карнер (Jacob Karner)

Расклопни (хоризонтални и вертикални), џепни, сунчани сат-диптих, са компасом. Правоугаоног облика, састављен је од две плоче неједнаке дебљине.

САТ-КОМПАС (бродски), сунчани слоновача, гравирање врелим шаблонима; легура метала прва половина 17. века, Француска

Универзални, расклопни (хоризонтални и вертикални), џепни, сунчани сат-диптих, са компасом. Кућиште је од кости, споља и изнутра украшено једноставним, стилизованим, флоралним (низови палмета) и геометријским орнаментом.

САТ, СТОНИ (табернакл), астрономски дрво, резање; бронза, ливење, позлата; месинг, ковање, цизелирање; емајл; стакло последња трећина 17. века, Беч, Аустрија натпис на бројчанику: Anton Brack in Wien погон на опругу и клатно; репетира на четвртине и на пуне сате

Предња страна сата украшена је перфорисаним и позлаћеним барокним биљним орнаментом. Бројке су римске (за сате) и арапске за минуте, казаљке су перфорисане. У угловима, у кружним медаљонима постављене су четири допојасне фигуре (јеванђелисти) које су изведене техником лимошког емајла.

САТ, СТОНИ (табернакл), астрономски дрво, резање, позлата; месинг, ковање, гравирање; емајл; стакло око 1730, Беч, Аустрија натпис на бројчанику: F. Widtge Wienn барок механизам је на опругу и клатно (цаплица); репетира четвртине и пуне сате

Правоугаона кутија постављена је на четири “крилате” ножице, по ободу и око врата украшена је наглашеним златним усправним тракама. Врата су правоугаона и изнутра лучно засведена, а у угловима је постављена по једна аплика – флорална гранчица. Бројчаник је римски (за сате) и арапски (за минуте, а у вентралном пољу гравиран је преплет барокног биља. Кроз лучни пробој изнад осовине видљиво је мало клатно у покрету, а кроз пробој доле теку дани у месецу. Казаљке су раскошне и перфорисане.

САТ, ЛАНТЕРНА месинг, ливење, ковање, гравирање; гвожђе, ковање 1737, Италија урезано на бројчанику: ДОМ уис; МРА; ФОРНАСИНИ FECIT=A=D MDCCXXXVII барок

Са округлих, једноставних ножица издиже се висок сат, са истакнутим звоном на врху, постављеним између четири стубића. Бројчаник за сате је римски, а за минуте арапски. Две казаљке су једноструке и копљасте. У угловима, горе гравиране су једноставне гирланде, а на средини, доле, у гравираном медаљону, постављен је запис о мајстору и години израде.

АТ, СТОНИ (будилник) бронза, легуре, ливење, цизелирање, гравирање, позлата; емајл; стакло прва половина 18. века, Немачка сигнатуре на бројчанику и механизму: Ј.Г. КРИЕДЕЛ (Johann Gottfrie) БУДИССИН ((Baucen, Saksonija) барок 1/4 репетир и на пуне сате

На шест лављих шапа, које обухватају мале кугле и претапају се свака у пар крила постављено је шестоугаоно кућиште са застакљеним пробојима на свакој страни кроз које се види механизам.

САТ, ЗИДНИ (Цартел) дрво, резање, позлата; месинг, ливење; емајл последња четвртина 18. века, Средња Европа без ознака Луј XVI механизам је на опругу са вретенастом запињачом и клатном

Сат је изведен од липовог дрвета у облику стилизоване, цветне вазе са великим пупољком у доњем делу и симетричним палметама изнад; врх је у облику шишарке и са њега, око бројчаника падају богате гирланде са пластичним листовима и пупољцима и са доста перфорација и све је прописно позлаћено, на болус.

САТ, ПОДНИ дрво, резање, интарзија; челик, месинг, ливење, ковање; бакар, ковање, цизелирање, посребрење; стакло крај 18. века, Средња Европа без ознака касни барок механизам на два клатна

Кућиште је постављено на четири извијене ножице са палметама и подељено у два дела по висини; први, виши има бокаста проширења по средини и застакљени пробој у облику четворолатичног цвет, кроз који се види клатно у покрету. Овај део украшен је са два медаљона изведена интарзијом с представама папагаја у профилу, сведеног колорита.

САТ, СТОНИ (са оригиналном витрином) дрво (крушка), абонизовање, позлата; месинг, пресовање око 1800, Беч, Аустрија мајстор: Јохан Страуб ин Wиен; механизам има ознаку радионице ампир 1/4 репетир, датумар; две мелодије

Са постоља се пропињу две адосиране фигуре сирена које придржавају округло сатно кућиште на коме седи Ганимед и грли орла раширених крила. Фигуре су бојене у црно, са златним акцентима.

САТ, СТОНИ дрво, резање; бронза, месинг, ливење, цизелирање, позлата; алабастер; стакло око 1810, Беч, Аустрија мајстор:Френз Воленберг ампир механизам на опругу и клатно; репетира на 1/4 и на пуне сате.

Читава декорација конципована је као апотеоза тријумфа љубави. На доњем фронту, средишњу сцену чине два адосирана лава с по једном шапом постављеном на вазу. С леве и десне стране је фигура крилате Викторије с венцима и у положају припреме за крунисање. Средњем пољу посвећена је нарочита пажња - застакљено је огледалом, тако да се огледају алабастерни стубови и (полу)пластична фигура крилатог Ероса, са луком у десној руци. Декоративни лук, који уоквирује сцену,

САТ, ПУТНИ сребро, ковање; челик; емајл; стакло 1889/90, кутија: Лондон, Енглеска; механизам: Париз, Француска сигнатура мајстора: W.W Ф.Д; на механизму: С Ф ПАРИС механизам на опругу

Једноставна сребрна кутија, заобљених ивица ослања се на ножице у облику спљоштених лоптица; на врху је срцолика дршка, а око белог бројчаника са римским цифрама постављен је једноставни прстен.

САТ, СТОНИ бронза, ливење; оникс зелени, резање, стакло око 1890, Луцерн, Швајцарска запис: Mce BREITSCHMID, Луцерне историцизам механизам на опругу, са брзом шеталицом

Правоугаона плоча од оникса носи кружни постамент, оивичен бронзаним венцем на дну; на постаменту стоји орао раширених крила и носи двоструку лупу кроз коју се види бројчаник спреда и механизам с друге стране.

САТ, ЏЕПНИ легура, ливење, резање; сребро, ливење, резање, филигран, позлата, емајл; корњачевина сат: средина 18. века, Париз, Француска; спољна кутија: Солун сигнатура на бројчанику и машини: LE ROY, A PARIS

Састоји се од три кутије, где је у последњој, унутрашњој монтиран механизам са бројчаником. Прва кутија изведена је од сребра и украшена филигранским арабескама, а у центру на предњој страни је округли медаљон са девизом из Курана, док је у центру задње шестокрака звезда. Средња кутија је изведена од корњачевине, укована сребрним ексерићима, а на полеђини украшена филигранском шестокраком звездом . Унутрашња кутија је од сребра, а бројчаник је изведен на сребрној, позлаћеној плочици, са цветном вазом у центру; арапски (турски) бројеви исписани су на емајлним пољима и то за сате и минуте. Машина је позлаћена. Погон је на опругу.

САТ, ЏЕПНИ месинг, ливење, резање, позлата; сребро, ливење, ковање, гравирање; емајл; корњачевина; стакло 1750/51, Лондон, Енглеска сигнатуре на механизму: Едw. Приор, 78405, Лондон; на бројчанику: EDWARD PRIOR LONDON; мајстор – златар: WCS

Састоји се од четири кутије. Прва, заштитна има облик ребрасто нарезане и надвишене шкољке; следећа је од корњачевине, са низовима укованих сребрних ексерића, позлаћеним и гравирањем орнаментисаним ивицама; још мања кутија од сребра орнаментисана је гравирањем, а на доњем делу приказана је алегорија тријумфа исламског оружја. У последњој, сребрној кутији без украса постављен је позлаћени сатни механизам и бели, емајлни бројчаник са турским цифрама. Дуги сребрни ланац изведен је од вишеструко плетене жице са ливеним копчама и једним “дугметом” изведеним у комбинацији филиграна и гранулације.

САТ, ЏЕПНИ месинг, ливење, ковање; сребро, ливење, ковање, позлата; емајл друга половина 18. века, Линц, Аустрија сигнатура на механизму: Philip Grazl Linz 564; на унутрашњој кутији: G W

Има две кутије, спољна је изведена од сребра и пресвучена споља црвенкастим емајлом, који имитира корњачевину; ободом обе стране кутије теку низови укованих сребрних ексерића. Унутрашња кутија је перфорисана и украшена прецизно изведеним флоралним мотивима

САТ, ЏЕПНИ месинг, ливење, ковање; сребро, ливење, ковање, позлата; емајл друга половина 18. века, Линц, Аустрија сигнатура на механизму: Philip Grazl Linz 564; на унутрашњој кутији: G W

Има две кутије, спољна је изведена од сребра и пресвучена споља црвенкастим емајлом, који имитира корњачевину; ободом обе стране кутије теку низови укованих сребрних ексерића. Унутрашња кутија је перфорисана и украшена прецизно изведеним флоралним мотивима

САТ, ЏЕПНИ челик, резање, сребро, ливење, резање; емајл; бели сафир око 1930, Женева, Швајцарска сигнатуре на унутрашњем поклопцу: GENEVE, SWIS, BREVET, G. Schwab Lolille; девиза на бројчанику: LOVE YOUR FELLOW MAN LEND HIM A HELPING HAND; иницијали власника:Б J

Троугаони џепни сат са мноштвом масонских симбола . На задњем покопцу, испод „Свевидећег Ока“, представљен је сто у портику (ложа), са књигом, бодежом и две меноре, а изнад сија Сунце. Лево су симболи: књига, мач, показивач за читање, а са десне стране представљени су дрвени чекић (бат), мистрија, шестар и угломер; обе композиције постављене су преко ловорових гранчица, а изнад Ока исписано је велико Г. И ивице сата су испуњене симболима; лево су приказани шестар, укрштени чекић и мистрија и два прекрштена мача; доле су приказани два троугла и три звезде – петокраке; на десној ивици низ започиње са голубицом која понире на доле, у средини је петокрака у тријумфу, а сасвим доле затворени прозор.

САТ, ЏЕПНИ челик, резање, сребро, ливење, резање; емајл; бели сафир око 1930, Женева, Швајцарска сигнатуре на унутрашњем поклопцу:GENEVE, SWIS, BREVET, G. Schwab Lolille; девиза на бројчанику: LOVE YOUR FELLOW MAN LEND HIM A HELPING HAND; иницијали власника: Б Ј

Троугаони џепни сат са мноштвом масонских симбола . На задњем покопцу, испод „Свевидећег Ока“, представљен је сто у портику (ложа), са књигом, бодежом и две меноре, а изнад сија Сунце. Лево су симболи: књига, мач, показивач за читање, а са десне стране представљени су дрвени чекић (бат), мистрија, шестар и угломер; обе композиције постављене су преко ловорових гранчица, а изнад Ока исписано је велико Г. И ивице сата су испуњене симболима; лево су приказани шестар, укрштени чекић и мистрија и два прекрштена мача; доле су приказани два троугла и три звезде – петокраке; на десној ивици низ започиње са голубицом која понире на доле, у средини је петокрака у тријумфу, а сасвим доле затворени прозор.

ЛАНАЦ ЗА САТ (ћустик) сребро, ливење, гранулација, филигран; нијело крај 18. века, Призрен

Прва половина ћустика састоји се од седмоструке плетенице (свака струка је од плетене сребрне жице). На овом делу постављена је спљоштена кугла, 6 мањих цветова и један дупли медаљон у облику капљице; све је изведено у техници крупног филиграна и гранулације, а медаљон има са једне стране полумесец и звезду, а са друге стране шестокраку звезду у техници нијело. Други део ћустика састоји се од петочлане кике, где чланови иду паралелно једни поред других; на њих су апликовани: три медаљона (капљице), два полумесеца и три округла медаљона (све од гранула и филиграна), а у центрима медаљона наизменично се смењују шестокраке звезде и полумесец са звездом.