ТРАГ У ДРВЕТУ

ТРАГ У ДРВЕТУ

Стална поставка у Музеју примењене уметности

06. новембар 2004. - 09. јануар 2014.

Позивно писмо за школе

Позивамо Вас на сталну поставку изложбе:

„ТРАГ У ДРВЕТУ“

„Траг у дрвету“ је стална изложбена поставка Музеја примењене уметности и налази се у галерији „Инкиостри“, на другом спрату Музеја.

Основна намена изложбе је да приближи и објасни публици технике украшавања намештаја и учини доступним широј јавности експонате из Одсека за стилски намештај и дрво са збиркама, настале у периоду од XВ до прве деценије XX века.

Кроз четрдесетоминутно вођство ђаци су у прилици да се упознају са различитим стилским епохама, различитим врстама материјала од којих је начињен намештај као и најзначајнијим техникама украшавања дрвета.

Посетом сталној поставци, може се значајно утицати на усвајање нових и примену стечених знања, као и развој креативности код деце и омладине.

Заинтересовани за организоване посете се могу јавити на телефоне:
011 / 2626 841; 2626 494
063 / 83 85 623

Контак особа: Леа Зеи

РАДИОНИЦЕ НА СТАЛНОЈ ПОСТАВЦИ СТИЛСКОГ НАМЕШТАЈА „ТРАГ У ДРВЕТУ“ 

Прва радионица:
Тема: МОЈА СОБА
Узраст: деца предшколци
Техника: колаж

Музеј примењене уметности као медијатор у оквиру сталне поставке организује образовне радионице.

Теоријски део: Радионица почиње вођењем кроз изложбу које је скраћено и прилагођено узрасту са коришћењем дијалошке методе. Циљ вођења је упознавање са карактеристикама стилског намештаја и његове намене.

Практичан део: Овај део подразумева „грубо“ сечење фотографија делова намештаја из часописа по дечијем избору. Затим следи фаза лепљења на папир тако што деца прво треба пажљиво да исеку фотографије до ивице.

Циљ: Радионица је осмишљена да деца вежбају моторику и да обраћају пажњу на детаље.

Друга радионица
Тема: НАША КУЋА
Узраст: деца од првог до четвртог разреда основне школе
Техника: комбинована

Теоријски део: Овај део подразумева вођење кроз изложбу које је прилагођено узрасту, коришћењем дијалошке методе. Циљ вођења је да се деца упознају са историјским вредностима и врстама материјала од којих је сачињен намештај.

Практичан део: Кућа се прави од велике картонске кутије тако што се она обоји или обложи шареним папиром и подели на преграде тј.собе. Затим се прави намештај од различитих материјала и у разним величинама. Ђаци раде подељени по групама.

Циљ: Радионица је наменски осмишљена за овај узраст и има за циљ да деца кроз игру стичу основна сазнања о плану, материјалу, текстури, о окружењу (ентеријеру).

Аутор радионица: Леа Зеи, водич сталне поставке
Контакт: Леа Зеи
Телефон: 011/ 2626 494; 2626 841; 063/ 83 85 623

ВОЂЕЊА И РАДИОНИЦЕ НА СТАЛНОЈ ПОСТАВЦИ СТИЛСКОГ НАМЕШТАЈА „ТРАГ У ДРВЕТУ
ЗА ТРЕЋЕ ДОБА

Рад са публиком трећег доба у току презентације изложбе има за циљ да им приближи начин на који је некад стваран, коришћен и уметнички обликован, стилски намештај. Технике украшавања биле су значајне због употребе скупоцених метеријала, начина обраде дрвета и уметања декоративних детаља, али и самог технолошког процеса припреме дрвета за израду врло репрезентативних комада намештаја.

Шетњом кроз векове желимо да им дочарамо атмосферу прошлих епоха, прикажемо експонате из Одсека за стилски намештај и дрво, учинимо их доступним, и омогућимо им да културно-уметничким садржајем изложбе „Траг у дрвету“ обогате своју свакодневницу.

Уз разговор и дружење присетићемо се старих београдских породица, историјских података о предметима који дискретно дочаравају и одсликавају дух тог времена.

Заитересовани за организоване посете се могу јавити на телефоне:
011 / 2626 841; 2626 494
063 / 83 85 623

Контакт особа: Леа Зеи