Уметник-ца

Уметник-ца

Нове теме и идеје српске керамике после 2000.

06. новембар 2012. - 31. јануар 2013.

Autorka izložbe: Biljana Vukotić, kustoskinja Odseka savremene primenjene umetnosti MPU
Савремена српска керамичка сцена дефинисана је у последњих неколико година појавом уметника-ца које су успеле да остваре изузетно запажене, готово завидне каријере, и тако постану неизоставни репер на многим изложбама, не само у Србији већ и у ширем регионалном и интернационалном контексту.

Ову чињеницу можемо објаснити креативном активношћу уметник-ца, које су постале свесне значаја нових технологија и медија у контексту савремене уметности данас. Њихова активност, али и поједина веома смела, радикална и уметнички зрела остварења, допринела су оживљавању нашег уметничког простора.

Изложба Нове теме и идеје – српска керамика после 2000. УМЕТНИК-ЦА мапира мултимедијалне праксе одабраних уметник-ца: Ларисе Ацков, Наташе Василић, Слађане Данојевић, Јоване Филиповић, Биљане Миленовић, Катице Павелке Вукајловић, Јасмине Пејчић, Биљане Лане Ракановић, Валентине Савић, Весне Шауле. Изложени радови ових уметник-ца део су драгоцене колекције Музеја примењене уметности.

Биљана Вукотић, ауторка изложбе, кустоскиња МПУ у каталогу изложбе каже: ”Циљ изложбе није пружање свеобухватног прегледа савремене српске уметничке керамике, чак ни ако се она швати у ужем смислу, ограничена на средњу и млађу генерацију уметник-ца, него издвајање и критичко анализирање појединачних ауторских позиција које се истичу умећем преласка из једног у други медијум, чиме показују приоритет саме идеје, формалне конструкције дела, врхунске способности и вештине у обради материјала“.

Изложба обухвата узбудљива и оригинална друштвено одговорна, ангажована дела, која су уједно и ретка појава у овом медију на нашем културном простору. Амблематско поље ангажоване керамике је ново, писање о њему је ретко и генерално није доступно јер су изложбене активности савремених уметника/ца често публиковане једино у скромним каталозима/флајерима, за које је везана ограничена дистрибуција и краткотрајност.

Биљана Миленовић

Јасмина Пејчић

Јована Филиповић

Катица Павелка Вукајловић

Лана Ракановић

Лариса Ацков

Наташа Василић, Јована Филиповић

Слађана Данојевић

Валентина Савић

Валентина Савићdetalj

детаљ

Весна Шаула

Наташа Василић