Уметник-ца

Уметник-ца

Нове теме и идеје српске керамике после 2000.

06. новембар 2012. - 31. јануар 2013.

 Фотографије са отварања изложбе

06. новембар 2012.

 Фотографије са вођења кроз изложбу

01. децембар 2012.

Фотографије са вођења кроз изложбу

08. децембар 2012.

Фотографије са вођења кроз изложбу

19. јануар 2013.

Фотографије са предавања Београдске уметнице прве половине 20. века и примењена уметност, Бојане Поповић

24. јануар 2013.

Фотографије са радионице Керамичка инспирација – самоидентификација

29. новембар 2012. – Гости радионице: Јована Филиповић и Наташа Василић, уметнице

06. децембар 2012.

Гост радионице: Валентина Савић, уметница

Фотографије са радионице Свет керамичких снова 

12. и 14. децембар 2012. – Гости радионице: Слађана Данојевић, уметница

 

12. децембар 2012. – Гост радионице: Биљана Миленовић, уметница
20. и 21. децембар 2012. – Гост радионице: Јасмина Пејчић, уметница
Фотографије са радионице Обоји своју керамику

18. децембар 2012. – Гости радионице: Весна Шаула, уметница