ŽIG VREMENA: GRAFIČKE KOMUNIKACIJE ANDREJE MILENKOVIĆA

ŽIG VREMENA: GRAFIČKE KOMUNIKACIJE ANDREJE MILENKOVIĆA

06. novembar - 13. decembar 2023.

VOĐENJA

SUBOTA, 18. NOVEMBAR 2023. U 13 ČASOVA

Javno vođenje na izložbi
Žig vremena: Grafičke komunikacije Andreje Milenkovića
Glavna galerija MPU

Izložba Žig vremena predstavlja najobuhvatniji pregled stvaralaštva Andreje Milenkovića (1923-2005), najpoznatijeg dizajnera poštanskih maraka u SFRJ.

Podeljena je na deset tematskih celina, prema motivu ili povodu za izdavanje marke, koje će posetiocima tumačiti autor izložbe Slobodan Jovanović, viši kustos MPU.

Više na društvenim mrežama MPU:

https://www.facebook.com/photo?fbid=810419294428007&set=a.605594634910475

https://www.instagram.com/p/CzvkFaTMlqk/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==