Rezultati prvog stepena otvorenog idejnog dvostepenog neanonimnog konkursa za projekat predstavljanja Republike Srbije na 17. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2020.

Rezultati prvog stepena otvorenog idejnog dvostepenog neanonimnog konkursa za projekat predstavljanja Republike Srbije na 17. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2020.

10. decembar 2019.

Rezultati prvog stepena konkursa

10. decembar 2019.

            

Rezultati
prvog stepena otvorenog idejnog dvostepenog neanonimnog konkursa
za projekat predstavljanja Republike Srbije
na 17. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2020.

U konkurenciji od 39 predatih konkursnih radova (šifrirani radnim šiframa od 01 – 39) ,  za projekat predstavljanja Republike Srbije na 17. Bijenalu arhitekture u Veneciji, žiri konkursa / članovi Stručnog saveta  su izabrali tri rada iz prvog stepena konkursa koji će biti pozvani u drugi stepen konkursa.

Radovi koji su pozvani u drugi stepen konkursa (poređani redosledom po radnim šiframa):

  • Radna šifra 06 – odgovorni predstavnik tima Aleksandar Joksimović
  • Radna šifra 23 – odgovorni predstavnik tima Andrej Josifovski
  • Radna šifra 31 – odgovorni predstavnik tima Iva Bekić

U Beogradu, 10. 12. 2019.

 

Žiri konkursa / Stručni savet:

  • mr Ljiljana Miletić Abramović, d.i.u.- predsednik Stručnog Saveta
  • v. prof. Aleksandru Vuja, d.i.a.- potpredsednik Stručnog Saveta
  • dr Tanja Damljanović Konli (Conley), d.i.a.
  • Predrag Milutinović, d.i.a.
  • v. prof. Zorica Savičić, d.i.a.
  • Branko Stanojević, d.i.a.
  • Dejan Todorović, d.i.a.

Konkurs: linkovi