DIPLOMA 2019.

DIPLOMA 2019.

Izložba studenata IV godine osnovnih akademskih studija FPU

05 - 27. jul 2019.

DIPLOMA 2019 - Izložba studenata IV godine osnovnih akademskih studija FPU

Svečano otvaranje: petak, 5. jul u 19 časova, MPU

Komesar izlozbe: Vladimir Zagorac, docent FPU

Arhitekta izložbe: Mladen Vračević, docent FPU

Organizatori: Muzej primenjene umetnosti i Fakultet primenjenih umetnosti

Muzej primenjene umetnosti, svake godine u julu mesecu, priređuje izložbu studenata završne godine Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti iz Beograda. Na izložbi Diploma 2019predstaviće se 71. generacija ovog beogradskog umetničkog fakulteta.

„Studenti Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu su uspešni, kreativni i delotvorni uprkos svemu. Celokupna realnost je trenutno za naše profesije izazovna, zahtevna, teška“….ističe dekanka ovog Fakulteta mr Daniela Fulgosi i nastavlja… “Naši studenti oduvek govore strane jezike, pokušavaju da putuju i da se usavršavaju. Sve to je bazirano na ogromnom entuzijazmu i ličnom napretku, u čemu Fakultet primenjenih umetnosti studentima bezrezervno pomaže.“

Na izložbi su  zastupljena sva tri Studijska programa sa svim Modulima koji im pripadaju:

  1. Primenjena umetnost: (Primenjeno slikarstvo, Primenjeno vajarstvo, Keramika, Scenski kostim, Scenografija, Savremeno odevanje, Grafika i knjiga, Fotografija, Animacija).
  2. Dizajn: (Grafički dizajn, Dizajn enterijera i nameštaja, Industrijski dizajn, Tekstil).
  3. Konzervacija i restauracija: (Konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru; Konzervacija i restauracija skulptura i arheoloških predmeta).

Otvarajući širom svoje galerije za studentre završne godine osnovnih akademskih studija FPU verujemo da će se i ova generacija mladih dizajnera  uspešno uključiti u profesionalni život i pronaći svoje mesto na tržištu. Koristeći sva stečena znanja i veštine na ovoj kvalitetnoj umetničkoj akademiji, podučeni od strane svojih posvećenih profesora oni imaju budućnost.

Izbor radova