44. дечји октобарски салон - Радознало дете - уметник и научник

44. дечји октобарски салон - Радознало дете - уметник и научник "ИЗУМЕТНИК"

08 - 31. октобар 2009.

У школи

Потребно је да деца повежу научне и уметничке идеје приликом извођења уметничког рада за конкурсно решење које ће поднети за селекцију и изложбу.

Програм пружа деци и младима прилику да уз помоћ музеја и својих наставника, дођу у додир са сазнањима која могу бити подстицајна за учење, креативни, индивидуални и групни рад.

Нема ограничења у погледу технике извођења и димензија радова. Конципирање и израда радова, појединачно и групно одвијаће се у школи, вртићу, атељеу и радионици. Радови се могу донети или послати поштом Музеју примењене уметности у Београду, на конкурс 44. дечјег октобарског салона.

Извори за рад:

  1. Дарвинове књиге „Порекло врста“, „Путовање бродом Бигл“ и било која књига о животу и писмима Чарлса Дарвина.
  2. Дарвин и еволуција – било која књига за школе.
  3. Дарвин и разноликост живота на земљи.
  4. Дарвин и модерна цивилизација.
  5. Чарлс Дарвин и Милутин Миланковић – размишљања и научне идеје.
  6. Милутин Миланковић, „Кроз васиону и векове“, Завод за уџбенике, Београд, 2008.

Једног од највећих научника међу Србима Милутина Миланковића, НАСА је уврстила у 15 најблиставијих умова који су „начинили преврат у разумевању климе, атмосфере, океана и животне средине“. Ове године навршава се 130. година од његовог рођења, сто година од доласка на Београдски универзитет и 70. година од почетка рада на „Канону осунчавања земље“, чије је штампање довршено пред само бомбардовање Београда 1941, а рукопис обновљен после пожара.

Обележавање 130. годишњице рођења Милутина Миланковића, оснивача математичког приступа истраживању климатских промена, САНУ организује међународни симпозијум у Београду од 22 – 24 септембра 2009. под називом „Климатске промене уочи друге декаде XXΙ века“. Као пропратни догађај симпозијума, биће организована радионица на тему регионалног моделовања „Коришћење регионалног модела за предвиђања глобалних климатских промена“. Симпозијум се одржава под патронатом UNESCО-а и у сарадњи са Националним климатским центром Миланковић, Републичког хидрометеоролошког института Србије.