DIPLOMA 2016

DIPLOMA 2016

Izložba radova studenata IV godine osnovnih akademskih studija FPU

09 - 30. jul 2016.

Komesar izložbe: Mirjana Tomašević, van. prof. FPU
Arhitekta izložbe: Mladen Vračević, docent FPU
Organizatori: Muzej primenjene umetnosti i Fakultet primenjenih umetnosti
Muzej primenjene umetnosti, kao i svake godine u julu, širom otvara svoje galerije za još jednu izložbu studenata završne godine Fakulteta primenjenih umetnosti. Na izložbi „Diploma 2016” predstaviće se 68. generacija ovog beogradskog umetničkog fakulteta. To će biti prilika da pokažu javnosti rezultat višegodišnjeg školovanja, ali i da uporede svoj rad sa drugima.

Izbor od oko 100 odabranih radova predstaviće rezultat rada studenata i njihovih profesora tokom trajanja četvorogodišnjih akademskih studija. Na izložbi je zastupljeno svih deset specijalizovanih odseka sa svim modulima koji im pripadaju: Zidno slikarstvo, Primenjeno vajarstvo, Unutrašnja arhitektura, Primenjena grafika (Grafika i knjiga; Grafički dizajn; Fotografija), Scenografija, Kostim (Savremeno odevanje; Scenski kostim), Tekstil, Keramika, Industrijski dizajn, Konzervacija i restauracija (Konzervacija i restauracija slika i umetničkih dela na papiru; Konzervacija i restauracija skulptura i arheoloških predmeta).

U katalogu diplomske izložbe dekan FPU prof. Zoran Blažina postavlja mnoga pitanja: Šta je FPU u Srbiji danas? Da li se prepoznaje značaj ove obrazovne i ne samo obrazovne institucije? Kakav je status primenjenih umetnosti? Da li je naše društvo konačno sazrelo za viziju koja sa ponosom povezuje zanatsku prošlost sa visokim tehnologijama, sofisticiranim materijalima i kreacijom u sasvim izvesnu budućnost primenjenih umetnosti?

Svedoci smo da primenjena umetnost ima primat u industriji i svakodnevici savremenog društva. Neki veliki svetski arhitekti postali su skulptori, grafički dizajneri dodaju treću dimenziju svom radu, savremena keramika prelazi u domen prostorne grafike ili instalacije. Produkt dizajneri su podigli „Apple“ i mnoge druge kompanije.

Fakultet primenjenih umetnosti je odnegovao još jednu talentovanu i vrednu generaciju mladih dizajnera koji žele da rade i kreiraju. Ono što je imperativ i što se očekuje od društva je da dobiju priliku da stečeno znanje i sopstveni talenat primene na plodonosan način.

Nakon izložbe diplomskih radova u Muzeju primenjene umetnosti biće priređena i izložba odbranjenih master radova, na izložbi “Master 2016” od 4 – 27. avgusta 2016.

Ana Georgijev

Danijela Pajović

Goran Rakić

Grafika i knjiga

Jelena Andžić

Jovan Rakić

Milica Baltovski

Miloš Zlatanović

Stefan Stanković

Teodora Vojinović

Zidno slikarstvo