Изграђено окружење: алтернативни водич за Јапан

Изграђено окружење: алтернативни водич за Јапан


Гостујућа изложба

10 - 28. мај 2022.

ПРЕДАВАЊЕ „АЛТЕРНАТИВНИ2 ВОДИЧ КРОЗ ЈАПАНСКУ ГРАЂЕНУ СРЕДИНУ”

У оквиру изложбе „Изграђено окружење: Алтернативни водич за Јапан“ (10. 05. 2022 – 29. 05. 2022) у сарадњи са Јапанском амбасадом у Републици Србији, Јапанском фондацијом и МПУ, најављујемо предавање: „Алтернативни2 водич кроз јапанску грађену средину“ (на српском и енглеском језику)

Гостујући предавач: др Иван Филиповић, асистент са докторатом, Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Датум: 20. мај 2022. године (петак), 12:00-13:00

Локација: Музеј примењене уметности

 

Алтернативни2 водич кроз јапанску грађену средину

Разумевање појма грађене средине је нераскидиво повезано са елементима који су у њега уграђени (природа, култура, екологија, економија, итд). За истраживање овог феномена неопходно је посебну пажњу посветити и контекстуалним (социјалним, технолошким, политичким) и временским одредницама (међуутицај прошлости, садашњости и будућности). Специфичност јапанске грађене средине, њено сагледавање и интерпретација представља изазов, управо због њене комплексности, противречности и наглашене (самопрокламоване) посебности. Било која појава у Јапану се може посматрати на два начина: „споља“ и/или „изнутра“. Предавање „Алтернативни2 водич кроз јапанску грађену средину“ је замишљено као поглед „споља“. Погледом са стране, фокусираним на простор, измештеним из контекста у коме су појаве настале, могуће је открити сложене структуре које јапанску архитектуру, урбанизам и грађену средину обележавају као посебну.

Биографија

Др Иван Филиповић је образовање стекао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду (основне и мастер студије) и Факултету науке и технологије Универзитета Keio у Токију (докторске студије). Запослен на Архитектонском факултету у Београду где је ко-оснивач истраживачке јединице LAB 10: Архитектонски идентитети: Јапан. Бави се истраживањем утицаја типологије амбасада на грађену средину и њене кориснике. Комбинација претходног формалног образовања из архитектуре и урбанизма, као и професионалног ангажмана дају му јединствену перспективу коју користи за даља мултидисциплинарна истраживања.

Контакт: ivan.filipovic@arh.bg.ac.rs