Померање граница / 4

Померање граница / 4

Гостујућа изложба

20. децембар 2018. - 20. јануар 2019.

Померање граница / 4

Свечано отварање: четвртак, 20. децембар 2018. у 19 часова

Изложбу ће отворити Лидија Јовановић, председница УЛУПУДС-а

Ауторски концепт изложбе: Снежана Пешић Ранчић и Маја Гецић

Организација изложбе: Снежана Пешић Ранчић, Секција ТиСО (Текстил и савремно одевање) УЛУПУДС-а и Музеј примењене уметности.

Изложба Померање граница, организује се четврти пут. Од 2014. године, када је одржана прва изложба, овај пројекат шири број учесника тако да на овогодишњој изложби са својим радовима учествује 40 уметника из земље, региона, али и из Уругваја, Холандије и Бугарске. У завршници изложбе, жири за награде ће доделити признања ауторима за три најуспешнија рада.

Пројекат Померање граница је концептуалног карактера, што значи да се бави питањима промишљања, преиспитивања и разлагања идеје текстила, као и појма његове примене. Имајући у виду тему, која не даје ограничења у техникама и материјалу, на изложби су заступљени уметници из разних области ликовне и примењене уметности.

Појединачна дела на изложби су инспиративни поводи за засебне есеје. Текстил је овде неспорни повод, али и медиј и порука. Текстил, као својеврсни материјални проседе, у највећем броју случајева доживљава своју мање или више суптилну деконструкцију. Она није изведена само у деликатном или филозофском смислу већ се често ради о интуитивној и инстинктивној, чак грубој уметничкој деструкцији, а све у тежњи да се у истраживању и померању граница у свим правцима иде до краја.

У тематском погледу, на изложби ћемо се срести са идеологизацијом свакодневног живота, манифестима, ескапизмом, истраживањем оптичких парадокса, укидањем приватности, асоцијацијама на конзумизам & конзумеризам, потом са просторним алегоријама и различитим амбијенталним звучним инсталацијама, било да је звук подршка материјалним или електронским (дигиталним) експонатима тј. видео-уметности.

Сваки ентитет на изложби, која је овако разноврсна и богата идејама, има свој јасно профилисани идентитет, па су немогућа уопштавања, класификовања или покушаји утврђивања неког евентуалног, генералног тренда, можда и уметничког правца, закључио је у тексту каталога Слободан Ивков.

Пројекат Померање граница садржи: изложбу, предавања, панел дискусије, радионицу и концерт. Генерисан је као изложба секције ТиСО (Текстил и савремено одевање) УЛУПУДС-а, а ауторски концепт потписују Снежана Пешић Ранчић и Маја Гецић.

Све детаљније информације о програму изложбе Померање граница истакнуте су на сајту Музеја примењене уметности www.mpu.rs.

Избор радова

Александра Богићевић

Јана Даниловић

Божидар Мандић

Владо Стјепић

Марина Костић

Слађана Милојевић

Љиљана Мајкић

Драгана Крецељ Карановић

Нелеке Хулсен (Nelleke Hulsen)

Јелена Јовановић

Снежана Нена Скоко

Соња Росић

Тања Деветак и Едуар Чеховин

Никола Радосављевић

Татјана Милутиновић Вондрачек

Ивана Бакал

Снежана Пешић Ранчић

Златко Цветковић