Umetnik-ca

Umetnik-ca

Nove teme i ideje srpske keramike posle 2000.

06. novembar 2012. - 31. januar 2013.

Stručna vođenja

Subota, 1. decembar 2012. u 13 časova

Stručno vođenje priredila za posetioce autorka izložbe Biljana Vukotić, viši kustos MPU.

Pojava umetnik-ca, u poslednjih nekoliko godina svojom kreativnom aktivnošću, smelim, radikalnim, umetnički zrelim ostvarenjima doprinosi oživljavanju našeg umetničkog prostora. Na ovoj izložbi predstavićemo odabrane radove jedanaest umetnik-ca, njihova multimedijalna i konceptualna dela većim delom iz kolekcije Muzeja primenjene umetnosti. Pozivamo vas da upoznajući se sa intimnim, ekološkim, društveno angažovanim kodovima njihovih radova, zajedno postanemo deo ove kreativne energije.

 

Subota, 8. decembar 2012. u 13 časova

Pored autorke izložbe Biljane Vukotić, kustoskinje MPU, kroz izložbu će vas voditi gošće – umetnice Valentina Savić i Vesna Šaula. Ulaz je slobodan.

Konceptualna istraživanja kao i interdisciplina razmatranja različitih umetničkih fenomena u radu umetnice Valentine Savić doprinela su novom pozicioniranju žena umetnica, koje su svojim delovanjem u okviru različitih kulturnih i umetničkih oblasti postale vidljive, rušeći stereoptipe o podeli identiteta muškarca i žene.

U radu umetnice Vesne Šaule ispituje se promenljivi odnos između tela i okoline, patrijahalnog i potrošačkog društva, ali i sekusalnog samooslobađanja žene.

 

Subota, 19. januar 2013. u 13 časova

Stručno vođenje priredile za posetioce: autorka izložbe Biljana Vukotić, viši kustos MPU, istoričar umetnosti Jelena Gagić i gošća umetnica Ljubica Jocić Knežević.

Izložba Umetnik-ca, Nove teme i ideje srpske keramike posle 2000. otvara prostor za samoidentifikaciju i za društveno odgovoran angažovan diskurs. Prioritet ideje, formalne konstrukcije dela, vrhunske sposobnosti i veštine u obradi materijala, primećujemo u pojedinačnim autorskim pozicijama koje se ističu umećem prelaska iz jednog u drugi medijum.

Zahvaljujući energijama mlađih umetnica, svest o novoj keramici ojačana je u novom milenijumu. Njihova najznačajnija ostvarenja poput instalacije Searčing for the beauty Ljubice Jocić nalaze se u fundusu Muzeja.

Ulaz je slobodan.

 

Predavanja

Beogradske umetnice prve polovine 20. veka i primenjena umetnost

Autor predavanja: Mr Bojana Popović, muzejski savetnik, Odsek za savremenu primenjenu umetnost, MPU

U Beogradu je u prvoj polovini 20. veka obrazovan tanušan sloj umetnica koje su se bavile i primenjenom umetnošću i to najčešće onim oblastima koje su smatrane “ženskim poslovima” – uređenjem i dekorisanjem kućnog ambijenta, odevanjem i podučavanjem. One su doprinele razvoju, modernizaciji i demokratizaciji primenjene umetnosti u srpskom društvu, a da nisu narušile patrijarhalni rodni kod. Muške kolege ih nisu doživljavale kao konkurenciju, a u javnosti su budile simpatije i radoznalost. Danas su one gotovo zaboravljene, a njihova ostvarenja su u veoma malom broju sačuvana.

Četvrtak, 24. januar 2013. u 19 časova,
Muzej primenjene umetnosti, Beograd.

 

Interaktivne edukativne radionice
na izložbi Umetnik-ca

U cilju da izložbu kao i procese izrade savremene umetničke keramike predstavimo različitim obrazovnim grupama, Odsek za edukaciju organizuje tri edukativne radionice sa gošćama – umetnicama (učesnicama izložbe): Keramička inspiracija – samoidentifikacija, Svet keramičkih snova, Oboji svoju keramiku.

Keramička inspiracija – samoidentifikacija

Cilj radionice je da se pored gline koriste i materijali poput kože, žice, kanapa, lomljene upotrebne fabričke keramike radi eksperimentisanja u procesu samoidentifikacije učesnika u izradi sopstvenog dela.

Radionica je namenjena đacima srednjoškolskog uzrasta.

Datum održavanja aktivnosti: 29. 11. 2012. u 13.00 časova.
Dužina trajanja aktivnosti: 140 minuta.
Gosti radionice: Jovana Filipović i Nataša Vasilić, umetnice.
Učesnici radionice: Dizajnerska škola, Beograd.

Datum održavanja aktivnosti: 06. 12. 2012. u 12.30 časova
Dužina trajanja aktivnosti: 140 minuta
Gost radionice: Valentina Savić, umetnica
Učesnici radionice: Tehnička škola za dizajn kože, Beograd

 

Svet keramičkih snova

Pedagoška aktivnost namenjena mlađem uzrastu, omogućava da se kroz igru dođe do saznanja o procesu izrade keramičkih predmeta. Životinje, maske i figurine kao akteri stvarnih i izmišljenih događaja iz crtanih filmova i stripova, oblikovani u glini izaći će iz dečje mašte na krativan i zabavan način.

Radionica je namenjena deci od 6 do 12 godina.

Datumi održavanja aktivnosti: 12. i 14. 12. 2012. u 12.00 časova
Dužina trajanja aktivnosti: 120 minuta
Gost radionice: Slađana Danojević, umetnica
Učesnici radionice: P. U. Dečji dani

Datum održavanja aktivnosti: 12. 12. 2012. u 15.00 časova
Dužina trajanja aktivnosti: 120 minuta
Gost radionice: Biljana Milenović, umetnica
Učesnici radionice: Ruska škola, Beograd

Datumi održavanja aktivnosti: 20. i 21. 12. 2012. u 12.00 časova
Dužina trajanja aktivnosti: 120 minuta
Gost radionice: Jasmina Pejčić, umetnica
Učesnici radionice: P. U. Dečji dani, Beograd

Datumi održavanja aktivnosti: 24. i 25. 01. 2013. u 11.30 časova
Dužina trajanja aktivnosti: 120 minuta
Gost radionice: Lana Rakanović, umetnica
Učesnici radionice: O. Š. Zaga Malivuk

 

Oboji svoju keramiku

Pedagoška aktivnost namenjena najmlađem uzrastu. Zadatak učesnika je da u Muzej donesu keramičke predmete, poput omiljenih šolja, tanjira, tacni i drugih predmeta koje će obojiti po želji sopsvenim motivima i šarama.

Radionica je namenjena uzrastu dece od 4 do 6 godina.

Datumi održavanja aktivnosti: 18. 12. 2012. u 12.00 časova
Dužina trajanja aktivnosti: 60 minuta
Gost radionice: Vesna Šaula, umetnica
Učesnici radionice: P. U. Družionica maštaonica

 

Prezentacije u muzejskoj galeriji Žad

Svoj rad publici predstaviće umetnice Larisa Ackov i Katica Pavelka Vukajlović u muzejskoj galeriji Žad.

22. januar 2013. u 12:00 – Katica Pavelka Vukajlovic
29. januar 2013. u 12:00 – Larisa Ackov

 

Kontakt:
Jelena Knežević
jelena.knezevic@mpu.rs
011 / 26 26 494 lok:155
064 / 18 48 212