ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Јавне набавке по годинама

ЈАВНА НАБАВКА – Електрична енергија ЈНМВ 01/2019

ЈАВНА НАБАВКА – Услуга штампе ЈНМВ 02-2019

ЈАВНА НАБАВКА – Услуга осигурања ЈНМВ 03-2019

ЈАВНА НАБАВКА – Услуга туристичких агенција ЈНМВ 04-2019

ЈАВНА НАБАВКА – Техничка опрема ЈНМВ 05-2019

ЈАВНА НАБАВКА – Уметничких предмета за музејске збирке путем откупа 06-2019

ЈАВНА НАБАВКА – Пружање услуге физичког техничког обезбеђења и противпожарне заштите 07-2019

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге осигурања имовине и лица у 2018. години

ЈАВНА НАБАВКА – Услуге штампања публикација и услуге дигиталне штампе

ЈАВНА НАБАВКА – КУПОВИНА ДОБАРА – Набавка електричне енергије – Измена конкурсне документације – Поступак мале вредности

Јавне набавке услуга

Јавна набавка услуга туристичких агенција за организацију превоза и смештаја у 2017. години

Јавна набавка услуге штампања публикација и другог дигитално штампаног материјала МПУ у 2017. години

Јавне набавке добара

Јавне набавке радова

Нема конкурса за Јавне набавке радова.

Резултати конкурса

Одлука о додели уговора о јавној набавци услуге редовног физичко-техничког обезбеђења и превентивне заштите од пожара имовине и лица у објекту Музеја примењене уметности, МПУ у 2017. години

Одлука о додели уговора о јавној набавци специјализоване опреме за музејске депое са монтажом понуђачу, МПУ у 2017. години

Одлука о додели уговора о јавној набавци уметничко-историјских дела примењене уметности за попуњавање музејских збирки путем откупа, МПУ у 2017. години

Резултати конкурса Јавна набавка услуга туристичких агенција за организацију превоза и смештаја у 2017. години

Резултати конкурса Јавна набавка услуге штампања публикација и другог дигитално штампаног материјала МПУ у 2017. години

Резултати конкурса Јавна набавка електричне енергије, МПУ у 2017. години