ДУБРАВКА ПРЕРАДОВИЋ
École pratique des Hautes Études – Section des Sciences Religieuses, Париз

КРСТОВИ ИЗ ЗБИРКИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ (ОД XIV ДО XIX ВЕКА)
Наташа Церовић, Београд: Народни музеј, 2014.

Зборник 11/2015 (Музеј примењене уметности), страна 63-64

Категорија чланка: приказ

УДК:
73.05.046(497.11)"13/18"(083.82)(049.32)
069.51:27-526.6(497.11)(083.82)(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (548 KB)