АЛЕКСАНДАР РИСТИЋ
Народна библиотека „Др Милован Спасић”, Рековац
arh.aleksandar.ristic@gmail.com

СРЕДЊОВЕКОВНИ ЕНКОЛПИОН ИЗ КРВАВИЦЕ КОД КРУШЕВЦА
MEDIEVAL ENCOLPION CROSS FROM THE VILLAGE OF KRVAVICA NEAR KRUŠEVAC

Зборник 17/2021 (Музеј примењене уметности), страна 9-14

Категорија чланка: оригинални научни рад

УДК:
904:739(497.11)"10/11"
902,2(497.11)"199/..."
COBISS.SR-ID 53949193

Апстракт:
У парохијском дому Цркве Св. великомученице Марине у селу Крвавица код Крушевца чува се мањи бронзани крст са урезаном представом светитеља. Пронађен је приликом копања темеља за подизање цркве почетком '90-их година прошлог века на месту на ком се претпоставља да је у прошлости постојао сакрални објекат. Пронађени крст представља аверсни део енколпиона из периода XI–XII века. Налаз карактерише урезана представа Св. Козме која га чини јединственим примерком међу крстовима – реликвијарима са представама светитеља на ширем простору. Приликом изградње цркве, поред крста, откривено је и неколико гробова који сугеришу постојање средњовековне некрополе. Сам налаз енколпиона представља значајан хронолошки индикатор за датовање некрополе или једне њене фазе.

Кључне речи:
енколпион, XI–XII век, Св. Козма, некропола, Крушевац

Summary:
A small bronze cross with an engraved image of a saint is kept in the parish house of the Holy Great Martyr Marina's church, in the village of Krvavica near Kruševac. The encolpion cross was found during excavations for the church foundations in the early 1990s, in the place of the assumed old sacral building. The cross represents the obverse part of the double encolpion cross dating back to the 11th/12th century. It has the shape of a Latin cross with the "droplets" placed on the edges of its arms. It is characterised by an engraved representation of St. Cosmas, which makes it a unique example in a wider range of crosses – reliquaries with the representations of saints. The most direct typological and stylistic analogy can be drawn between the encolpion cross from Krvavica and the reliquary cross from the military fortification in Ravna near Boljetin on the Danube. Other analogies originate mainly from the territory of today's Bulgaria.

Besides the cross, several graves were discovered during the construction of the church, which suggests the existence of a medieval necropolis. This will be confirmed by further archaeological research. The finding of the encolpion cross itself is an important chronological indicator for the dating of the assumed necropolis or one of its phases.

Овде можете преузети PDF чланка (181 KB)