ЏЕСИКА БАГ (JESSICA BUGG)
дизајнер, Школа за медије и комуникације, Лондон

THE CLOTHED BODY IN FASHION AND PERFORMANCE
ТЕЛО И ОДЕВАЊЕ КАО ПРЕДМЕТ МОДЕ И УМЕТНИЧКЕ ПРЕДСТАВЕ

Зборник 7/2011 (Музеј примењене уметности), страна 65-75

УДК:
7.05:646.4]:316.728 ; 391:316.728
ИД 188182284

Abstract:
This paper explores the clothed, communicating body as a site for the meeting of fashion and performance practice. It discusses the relationship between the body and clothing as a potentially shared form of communication in areas of contemporary fashion and performance practice and specifically investigates the symbiotic relationship between the two in conveying narratives and concepts from and on the body.

The methodology draws on an analysis of practice and theory in contemporary fashion and performance design, exposing cross disciplinary approaches and an interchange of ideas that point towards a hybrid practice between the two disciplines. By placing clothing at the centre of this debate it is possible to take into account how the emotional and physical factors as well as the site of the body itself contributes to the making, intention and reading of such work. It is suggested that this area of work could be seen as a type of body located scenographic practice in its own right.

The paper concludes that there are a range of embodied practices where practitioners work with materiality, clothing the body and conceptual approaches that seemingly function in cross disciplinary territory. Attempts to categorise within formal constructs can restrict creative progress and that it is through understanding the body as a site specific context that it is possible to move forward and give meaning to this practice in a contemporary context.

Key words:
the body as site, the clothed body, communication, conceptual, cross disciplinary, fashion and performance design, scenography

Резиме:
У тексту се, са аспекта дизајнера, истражује одевено тело као средство комуникације и место сусрета моде и сценске представе. Разматрајући однос тела и одеће као могуће заједничке форме комуникације у савременој моди и на сцени, посебно се испитује симбиотички однос тела и одеће, којим се наративи и садржаји преносе са тела и ка њему.

Смештајући одећу у жижу теоретске расправе и праксе савременог модног и сценског дизајна, узимам у обзир начин на који емотивни и физички чиниоци, укључујући и само тело као простор, доприносе ствара- њу, намери и читању таквих дела. Уверена сам да се ова област може посматрати као својеврстан сценографски поступак на самом телу.

Овде можете преузети PDF чланка (814 KB)